Oslofolk er for omleggingen av oslotrafikken, inkludert flere bomstasjoner, viser en ny holdningsundersøkelse.
 Foto: Statens vegvesen
Oslofolk er for omleggingen av oslotrafikken, inkludert flere bomstasjoner, viser en ny holdningsundersøkelse. Foto: Statens vegvesen

Ny undersøkelse: Flertallet i Oslo og Akershus er positive til bomringen

Publisert Sist oppdatert

En oppsiktsvekkende og ny undersøkelse viser at folk flest i Oslo og Akershus er positive til bomringen.

Det er Statens vegvesen som står bak rapporten «Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2017». Undersøkelsen har vært gjennomført hvert år siden innføringen av bomringen. 1000 personer er spurt.

Her er noen hovedpunkter fra rapporten:

  • 54 prosent er positive til innføringen av bompenger. Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til, øker andelen som er positive til innføringen av bomringene med 9 prosentpoeng.
  • 70 prosent mener det er riktig at trafikanter som kjører bil er med på å betale for forbedringer av kollektivsystemet.
  • 78 prosent synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken.
  • 52 prosent er for miljødifferensierte takster, som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.
  • Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (83 prosent), etterfulgt av syklister (69 prosent). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (27 prosent) og færrest vil prioritere opp (25 prosent).

En utbygging Oslofolk aldri har sett maken til

– Resultatet er klokkeklart: Folk i Oslo og Akershus er positive til bompenger fordi det er fornuftig og bra for innbyggerne. Den gir renere luft, mindre støy og mindre biltrafikk. Og så bruker vi pengene på enorme investeringer i kollektivtrafikk og utbygging av trygge sykkelveier Oslo aldri har sett maken til. At et flertall av befolkningen er positive til bomringen også i et år hvor takstene har økt, er veldig gledelig, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Undersøkelsen begynner med et åpent spørsmål om hvorfor folk tror bomringen i Oslo-området innføres. Illustrasjon: Oslo vegvesen
Undersøkelsen begynner med et åpent spørsmål om hvorfor folk tror bomringen i Oslo-området innføres. Illustrasjon: Oslo vegvesen
MDGs Oslo-representanter, Lan Marie Nguyen Berg og Shoaib Sultan, har stått i spissen for en omlegging av infrastrukturen i Oslo. Foto: Christian Vassdal
MDGs Oslo-representanter, Lan Marie Nguyen Berg og Shoaib Sultan, har stått i spissen for en omlegging av infrastrukturen i Oslo. Foto: Christian Vassdal

Hun mener undersøkelsen viser at det er stor oppslutning for trafikk-politikken som gjennomføres i Oslo. Oslofolk vil ha mindre biltrafikk og forurensning, mer kollektivtransport og mange flere trygge sykkelveier, konkluderer hun.

LES OGSÅ:De nye bomstasjonene i Oslo: Her er alt du lurer på

– Bomringen er populær

– Folk flest vil ha mer sykkel og kollektivt, og mindre biltrafikk og forurensning der de bor. Derfor overrasker det ikke meg at bomringen er så populær. Oslofolk mener det er bra at bilistene er med å betale for et stadig bedre kollektivtilbud, sier Berg.

Byrådet mener det ikke handler om å gjøre det vondt for dem som kjører bil, men om å gjøre lufta renere, finansiere viktige kollektivprosjekter og få bedre flyt i trafikken.

– Oslo blir en bedre by for alle når flere kan velge bort bilen til fordel for kollektivtransport.