Døra er åpen, selv om det ikke er personlig betjening, mener fylkesdirektør i NAV Oslo, Hege Farnes Hildrum. Illustrasjon: NAV
Døra er åpen, selv om det ikke er personlig betjening, mener fylkesdirektør i NAV Oslo, Hege Farnes Hildrum. Illustrasjon: NAV

– NAV i 2018 skal ikke ha én fysisk dør til alle NAVs tjenester og ytelser, slik tegnebrettet viste tidlig på 2000-tallet

Utviklingen det siste tiåret har gjort det nødvendig å tenke nytt rundt hvordan vi best kan være til stede for dem som trenger NAV.

Publisert Sist oppdatert

Folk får ikke den hjelpen de trenger hos NAV. I stedet for veiledningen de ble lovet, møter de lukkede dører og uforståelige skjemaer, sa bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV) hos VårtOslo i romjula.

Fram til 2030 forventer Statistisk sentralbyrå at befolkningen i Norge vil øke med 13 prosent. I Oslo forventes befolkningen å øke med nærmere 30 prosent fram til 2040. NAV skal tilby tjenester til flere innbyggere uten at vi får en tilsvarende vekst i våre økonomiske rammer. Da må vi tenke nytt og ta i bruk digitale løsninger.

Aldri vært mer tilgjengelige

NAV har aldri hatt mer tilgjengelige tjenester enn nå. Du kan få svar på det aller meste på nav.no, uten å måtte oppsøke et NAV-kontor eller ringe. Mange brukere kan og vil søke om dagpenger, alderspensjon og foreldrepenger digitalt.

Det er riktig at når det gjelder ytelser som NAV-kontoret ikke selv behandler, så skjer veiledningen på nav.no eller på telefon. Spørsmål om ytelser er ofte kompliserte, derfor veiledes brukerne over til riktig kanal for at de skal få riktige svar på sine spørsmål.

For andre av våre tjenester er det å ha et møte på NAV-kontoret det eneste rette. Oslo har en stor andel språksvake innbyggere og innbyggere med sammensatte utfordringer. Derfor har NAV-kontorene i Oslo åpent flere timer hver dag enn noe annet sted i landet.

Selvbetjening fungerer for de fleste

En NAV-bruker er ikke en NAV-bruker. NAV-kontoret skal være der både for arbeidsledige med kort vei tilbake til arbeid, folk som av helsemessige grunner ikke kan jobbe og for folk med omfattende utfordringer som kanskje aldri har vært i arbeid. Det sier seg selv at disse ulike gruppene ikke har samme eller like behov for bistand fra NAV.

Flertallet av våre brukere klarer seg med selvbetjeningsløsninger, telefon og chat. Andre trenger omfattende bistand for å komme ut i jobb og bli økonomisk selvhjulpne. De endringene vi har gjort skal skape rom for å prioritere de svakeste brukergruppene som trenger tett og individuelt tilpasset oppfølging.

NAV-kontoret skal hjelpe den enkelte med å vurdere om deres behov best kan løses på nav.no, i andre digitale kanaler, på telefon eller på NAV-kontoret. De som trenger hjelp til å bruke nav.no skal få det. Mange brukere har gjennom NAV fått opplæring i grunnleggende bruk av data, slik at de kan bruke nav.no og andre nettsteder som de trenger i hverdagen.

NAV-kontoret skal gi tett oppfølging til dem som trenger mest hjelp. For mange ansatte er dette en velkommen endring. Det også helt nødvendig for å få mer tid til å hjelpe dem som trenger oss mest.