I Grefsenveien, her på Sandaker er anleggsarbeiderne i gang med skinnene til trikken.
I Grefsenveien, her på Sandaker er anleggsarbeiderne i gang med skinnene til trikken.

Fortsatt anleggsdrift i alle Sporveiens prosjekter

Til tross for at ansatte er i karantene og Oslo er på sparebluss, holdes hjulene i gang i alle Sporveiens prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Det er krevende å holde byggeprosjekter i gang når ansatte i prosjektene er pålagt karantene og det er gitt strenge føringer mot å være i nær kontakt med andre mennesker.

Likevel er det drift i alle Sporveiens små og store utbyggingsprosjekter, som infrastruktur i Trikkeprogrammet, Sporveiens bussanlegg, T-banelinjer, signalanlegg, likerettere, stasjoner og baser.

– Alle Sporveiens prosjekter går foreløpig som planlagt både i forhold til planlegging, prosjektering, anskaffelser og anleggsaktivitet, sier konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen.

– Utbyggingsprosjektene følger foreløpig sin opprinnelige plan, sier konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen.
– Utbyggingsprosjektene følger foreløpig sin opprinnelige plan, sier konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen.

Lytter til helsemyndighetene

Prosjektene følger føringer og smitteverntiltak gitt av nasjonale helsemyndigheter. Av konkrete tiltak som er iverksatt er blant annet hjemmekontor for prosjektansatte og ekstra renhold på anleggsplassene.

I noen prosjekter er arbeidstidene forskjøvet, for å unngå opphopning av mennesker ved start og slutt på arbeidsdagen. Enkelte reiser direkte hjemmefra til befaringer for å minimere antallet mennesker på brakkeriggene. Fremdriftsplanene fokuserer på at man til enhver tid har nødvendig personell tilgjengelig.

Også nederst på Grefsen, i Storokrysset, går arbeidene sin gang.
Også nederst på Grefsen, i Storokrysset, går arbeidene sin gang.

– Imponert og takknemlig

Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch roser de ansatte i prosjektene for innsatsen som blir vist i en krevende tid.

– Jeg er imponert og takknemlig over hvordan alle aktører raskt har tilpasset seg sin nye arbeidssituasjon. Vår rolle er å holde samfunnsmaskineriet i gang, og det klarer vi når alle samarbeider godt for å finne best mulige løsninger, sier hun.

Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch er imponert over innsatsen til anleggsarbeiderne.
Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch er imponert over innsatsen til anleggsarbeiderne.

Driften er viktigst

Koronasituasjonen gjør at gjennomføringen av Sporveiens prosjekter medfører noe usikkerhet.

– Sporveien utfører selv en del av arbeidene. For eksempel strømutkoblinger, kontaktledningsarbeider og kontroller i forbindelse med overtakelser. Skulle det bli knapphet på ressurser, må driften prioriteres først, sier Broch.