Leder av Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri, mener det er viktig for partiene i bystyret å høre hva innbyggerne i Gamle Oslo mener om kollektivtilbud og planer for områdeutvikling i nærområdet sitt.
Leder av Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri, mener det er viktig for partiene i bystyret å høre hva innbyggerne i Gamle Oslo mener om kollektivtilbud og planer for områdeutvikling i nærområdet sitt.

Rødt vil høre hva innbyggerne selv sier om områdeutvikling og kollektivtilbud i Gamle Oslo

Nå har partiet fått tverrpolitisk støtte til et seminar om Gamle Oslo på Rådhuset i begynnelsen av mars. Politikere, fagetater og lokale aktivister skal inviteres.

Publisert

Seminaret skal samle politikere, fagetater og innbyggere i bydelen så de kan dele synspunkter og kunnskap om planer for samferdselstilbud og områdeutvikling i deler av Gamle Oslo. Det har vært et stort, lokalt engasjement rundt omleggingen av kollektivtilbudet i bydelen det siste halvåret.

Den kommende bystyrebehandlingen av innbyggerforslagene «Ja til trikk i Schweigaardsgate» og «Grønland en del av Oslo» er en del av bakgrunnen for at Rødt inviterer til seminar.

Vil belyse ulike løsninger

— Det er vanlige folk som veit hvor skoen trykker og kjenner til behov og løsninger som må til for å ta tak i utfordringene i området. Vi i Rødt ønsker innspill knyttet til utviklingen fra beboere og andre, sier fylkesleder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri.

Til seminaret kommer byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg. Det er ventet at også byråd for byutvikling, Arild Hermstad, deltar.

Rødt mener det er viktig å belyse hvilke helhetlige samferdselsløsninger som skal velges.

— Relevante kommunale virksomheter skal legge fram det som finnes av planer, og lokale aktører skal få god tid til å legge fram sine synspunkter om utviklinga av Grønland og deler av Gamlebyen, sier Mobasheri.

Området har mange utfordringer

Rødt skriver i en epost til VårtOslo at grønlandsområdet er en prioritet for partiet fordi det er en del av Oslo med historiske kvaliteter og stort mangfold.

— Samtidig har området mange utfordringer, både med tanke på fattigdom, trangboddhet og infrastruktur. Området er preget av mye gjennomfartstrafikk, sier Mobasheri.

— Å få ned trafikken er viktig for å få mer brukte og triveligere byrom, mener han.

Vil ha trikken til Grønlandsleiret

To innbyggerforslag som handler om Gamle Oslo er noe av årsaken til at Rødt tar initiativ til et seminar.

Innbyggerforslaget «Grønland en del av Oslo» er laget av Sebastian Haugland, og fått 922 siden det ble opprettet i september i fjor. Trikk over Grønland via Oslogate, Grønlandsleiret til Stenersgata og Jernbanetorget, er kravet i forslaget.

«Det vil gi bydelen et sårt trengt løft på gateplan, koble Grønland til resten av byen og gi en raskere trikkereise. Det gir også mulighet for en mer effektiv og raskere reise med buss 37 over Schweigaardsgate», skriver Haugand i forslaget som kan finnes på Minsak

Forslaget er en reaksjon på at trikketraseen fra Ekebergskrenten gjennom Oslogate ned Schweigaardsgate til Jernbanetorget ble lagt ned i høst.

Vi ha trikken tilbake

Innbyggerforslaget «Ja til trikk i Schweigaards gate» er laget av Bjarne Mikael Torkveen. Forslaget har fått 1107 underskrifter og går ut på at Oslo bystyre stopper nedleggelsen av trikken gjennom Schweigaards gate og bygger trikkelinjen opp igjen «slik at stabil og effektiv trikkedrift fortsatt kan opprettholdes».

De argumenterer med at beboere i Gamlebyen og langs Ekebergbanen mister direkteforbindelsen til Bussterminalen og Jernbanetorget.

«I Gamlebyen vil man få valget mellom å gå eller å presse seg inn på 37- og 70-bussen; to busslinjer som allerede er ganske fulle fra før av, spesielt i rushtiden», skriver Torkveen på Minsak.no.

Digitalt seminar

Alle partier i Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre har støttet forslag om seminar. Byutviklingsutvalget inviteres også til å delta på seminaret, som blir et digitalt arrangement.

Det skal settes av tid til gjennomgang av rapporten «Grønland - fra gjennomfart til møteplass» som er gitt ut av sekretariatet for bytrafikk, og utarbeidet på ideell basis av en tverrfaglig sammensatt gruppe. Den belyser blant annet sammenhengen mellom arealeffektivitet og transportløsninger, og drøfter en rekke tiltak, også et forslag om trikk gjennom Grønlandsleiret.

— I tillegg vil Nylandsbrua bli et tema på seminaret. De fleste peker på Nylandsbrua som den fysiske strukturen som definerer området negativt og bringer skygge, støy og dårlig luft. Det er broa ingen vil ha, sier Mobasheri.

Publikum kan følge med på nett

Det digitale seminaret skal etter planen arrangeres 2. mars fra 10.00 til 15.00, og er kun for inviterte.

– Det er dessverre ikke mulighet for å komme på seminaret, men publikum kan følge møtet på kommune-TV. I tillegg kan beboere kontakte lokale organisasjoner som deltar og gi innspill til dem, eller gi innspill direkte til partier i Oslo bystyre, sier Mobasheri.

Innbyggerforslagene som ligger til behandling i Samferdsels- og miljøutvalget skal opp i begynnelsen av mars, og deretter bystyret i siste del av måneden, tror Rødt-lederen.

Disse innbyggergruppene blir invitert

Invitasjoner blir sendt til blant annet Grønlands beboerforening og Gamlebyen beboerforening, Miljøforeningen Akerselvas Venner, Riverside ungdomshus og initiativtakere bak innbyggerforslagene om trikk i Schweigaards gate.

– Vi skulle gjerne hatt med flere lokale velforeninger, men det er dessverre begrenset tid, opplyser Mobasheri.

Powered by Labrador CMS