DEBATT

Simen Bondevik og HC-parkering
– Selvsagt er HC-plasser et viktig spørsmål, men funksjonshemmedes likestillingskamp handler om mye mer, sier Simen Bondevik.

– Funksjonshemmedes likestillingskamp handler om mer enn bare HC-plasser

De av oss med nedsatt funksjonsevne i Oslo er utsatt for en systematisk og gjennomgående diskriminering. For å få bukt med dette er funksjonshemmedes rettigheter nødt til å gjennomsyre alle politiske vedtak bystyret fatter.

Publisert

Siden jeg ble nominert på Partiet Sentrums valgliste har jeg fulgt med på bystyremøtene og forsøkt å sette meg ordentlig inn i lokalpolitikken i Oslo.

Ettersom likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne er en av mine hjertesaker, har jeg fulgt litt ekstra nøye med på akkurat dette saksfeltet.

Noe av det som har overrasket meg mest er at funksjonshemmedes likestilling nesten utelukkende løftes opp i bystyret kun når det er parkeringsplasser og bilbruk som diskuteres, spesielt fra enkelte partigrupper.

Det blir for meg veldig merkelig. Funksjonshemmedes likestillingskamp handler nemlig om mye mer enn antallet HC-parkeringsplasser.

Selvsagt er nok HC-plasser veldig viktig. Vi i Partiet Sentrum går til valg på nettopp å øke antallet HC-plasser i byen vår. Vi er flere som er avhengig av bil for å komme oss rundt. Men poenget mitt er at de av politikerne i bystyret som begrenser funksjonshemmedes likestillingskamp i Oslo til kun å handle om denne ene saken, har misforstått.

Likestilling for funksjonshemmede

Noe av det viktigste for å sikre likestilling for funksjonshemmede er en god ordning med brukerstyrt personlig assistanse. Her er det dessverre store mangler i Oslo.

Forskjellene mellom bydelene er for store, veldig mange får ikke nok timer innvilget og flere må betale dyre egenandeler. Vi trenger en felles finansiering og standard for brukerstyrt personlig assistanse for hele Oslo, og egenandelen bør avskaffes.

Et annet felt hvor Oslo har store mangler er universell utforming. Barn med nedsatt funksjonsevne kommer seg ikke inn på alle skoler, og flere offentlige bygg har store mangler. Ledelinjer for blinde og svaksynte leder rett ut i havet. Partiet Sentrum mener universell utforming må være standarden og grunnprinsippet for all byutvikling.

TT-kort-ordningen er også viktig for flere av Oslos innbyggere. Guro Helene Sørdalen og jeg har tidligere poengtert at TT-kort er et viktig middel i likestillingskampen». Vi i Partiet Sentrum vil styrke TT-ordningen, fjerne taket på antall turer og sørge for at det kan brukes på tvers av kommunegrenser.

Listen er selvsagt veldig mye lenger og kan for eksempel inkludere tilgjengelig kollektivtransport, utbedring av skole- og undervisningstilbud, tilstrekkelig brøyting på vinteren for å hindre isolasjon og styrking av helse- og omsorgstilbudet i Oslo.

Blir fremdeles diskriminert

De av oss med nedsatt funksjonsevne i Oslo er utsatt for en systematisk og gjennomgående diskriminering. For å få bukt med dette er funksjonshemmedes rettigheter nødt til å gjennomsyre alle politiske vedtak bystyret fatter.

Når nye skoler bygges, må de være universelt utformet. Når likestilling diskuteres, må Norges største minoritet huskes.

Lokalpolitikerne kan ikke si seg fornøyde all den tid funksjonshemmede fremdeles blir utsatt for diskriminering i byen vår. Hvis vi i Partiet Sentrum blir valgt inn i bystyret til høsten, vil vi jobbe for det Oslo så sårt trenger: en likestillings-revolusjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Powered by Labrador CMS