DEBATT

Det mest provoserende er likevel at Oslo Kommune eier en gigantisk tomt rett ved Løren barneskole, noen hundre meter unna kunstinstallasjonen TILLIT, mener skribenten.
Det mest provoserende er likevel at Oslo Kommune eier en gigantisk tomt rett ved Løren barneskole, noen hundre meter unna kunstinstallasjonen TILLIT, mener skribenten.

– Null ansvar, null handling, null Tillit

Vi har midlertidig håndballhall, midlertidig svømmehall. Nationaltheatret har midlertidig scene på Økern og vi har midlertidige kunst-installasjoner på Økern. For oss som bor her, har det nå vært årevis med fagre ord, brutte løfter og argumenter om at stillstanden er «alle andres skyld».

Publisert

Som beboer i Løren-området i til sammen over ti år, fikk jeg kaffen i vrangstrupen da jeg leste hva byråd Omar Samy Gamal skrev her om dagen. Innlegget omhandler kunstinstallasjon TILLIT på Økernsenteret, men det er primært påstandene som omhandler området jeg reagerte på.

Løren-, Hovin- og Økernområdet har vært i en rivende utvikling i snart to tiår, om ikke mer. I hvert fall når det gjelder bygging av nye leiligheter, næringsbygg og midlertidighet.

Vi har midlertidig håndballhall, midlertidig svømmehall. Nationaltheatret har midlertidig scene på Økern og vi har midlertidige kunst-installasjoner på Økern.

Økernblokka var egentlig tenkt revet. Nå blir den stående og blitt en del av kunstprosjektet 'Tillit'.
Økernblokka var egentlig tenkt revet. Nå blir den stående og blitt en del av kunstprosjektet "Tillit".

Utopisk og virkelighetsfjernt

Det vi ikke har er kritisk infrastruktur som skole, trygge skoleveier, idrettsflater og, ikke minst, åpne grønne lunger. At byråden allikevel påstår dette oppfattes som utopisk og virkelighetsfjernt, i verste fall som ren løgn. Har han vært på Økern/Løren/Refstad de siste ti årene?

Vi som bor i nærområdet har ikke nok barnehager, vi har ikke nok skoler og våre barn og unge har i hvert fall ikke nok muligheter til å drive med aktiviteter som engasjerer dem.

Barnehagekapasiteten er sprengt og det er alt for få grunnskoleplasser. Skolebarna må busses til Årvoll eller Rødtvet mange kilometer unna. Løren er også i stor mangel på ungdomsskoleplasser. Frydenberg ungdomsskole, en skole uten skolegård, er full. Det nærmeste alternativet er Årvoll skole, som er flere kilometer unna, der det er satt opp midlertidige brakker for barna våre.

Nekter oss midlertidig hall

En krone investert i barneidrett, gir tre ganger samfunnsøkonomisk gevinst. Hasle Løren Hockey mister snart den gamle midlertidige ishallen og vil være helt uten hall i et par år mens ny hall bygges.

Oslo kommune nekter å sette opp en midlertidig hall, som praksis vil føre til at hele hockey-miljøet er borte når ny hall er på plass. 300 unge spillere mister tilbudet sitt. Det er ikke plass i andre ishaller andre steder i byen for midlertidig spill, uansett hvor mye byrådet mener og tror det.

Håndballaget spiller i en midlertidig hall som nå har stått årevis på overtid. Den er overmoden for utskiftning, barna synes den er slitt og garderobene er lite innbydende. De har helt rett.

Den midlertidige svømmehallen på Økern, skal etter hvert plukkes ned.
Den midlertidige svømmehallen på Økern, skal etter hvert plukkes ned.

Det står ikke stort bedre til for fotballaget, som har en 7er bane og en 11er bane fordelt på 800 barn og unge. Det spilles fotball sent og tidlig, men flere barne- og ungdomslag har de siste årene fått kuttet antall økter i uken. Det er ikke plass. De må ta bussen til Kalbakken eller Linderud flere kilometer for å spille fotball. Flere av de unge synes det er skummelt å ta T-banen langt ut i Groruddalen på kveldstid, og dropper trening om ikke foreldrene har bil og tid.

En stor ledig tomt står tom

Det mest provoserende er likevel at Oslo kommune eier en gigantisk tomt rett ved Løren barneskole, noen hundre meter unna kunstinstallasjonen TILLIT. En tomt som kunne gitt området nye skoler, idrettsanlegg, parker, svømmehall og ishall. Ifølge kommunens egne hjemmesider startet omreguleringen av tomten i 2016 og fortsatt er det ikke tatt et eneste spadetak.

Mens vi venter på politikere og planetat brukes tomten til, gjett hva? Jo et midlertidig resirkuleringsanlegg av byggematerialer og midlertidige boliger for ukrainske flyktninger. Alt er hastevedtatt og godkjent på kort tid.

Resirkuleringsanlegget vil høyst sannsynlig bidra til mye tungtrafikk og økt støy for barna på skolen og de som bor nærmest. Det er en selvfølge at vi skal hjelpe flyktningene, men prioriteringen og handlingslammelsen i denne saken er ikke til å tro.

Hvor lenge må vi vente

Ved siden av skolen er det bygget et midlertidig bad, all den tid antall svømmehaller i Oslo er på et kritisk lavt nivå. Hvorfor er den midlertidig og ikke permanent? Det er det kun Oslo kommune og politikerne som kan svare på, og jeg utfordrer byråden til å gi et svar som ikke fremstår som en miljøfloskel. Sagt på en annen måte; hvor mange barn skal fratas rettigheten til å lære seg å svømme i området før hallen blir permanent?

Byråden påpeker at alt skal bli så mye bedre på «litt lenger sikt», men da lurer jeg på om vi skal vente i nye 10, 15, 20 år eller om hans egen og sine kollegaers etater plutselig skal bli effektive og ikke la saksbehandlingen forsinke fremveksten av en levende bydel ytterligere?

Fagre ord og brutte løfter

For oss som bor her, har det nå vært årevis med fagre ord, brutte løfter og argumenter om at stillstanden er «alle andres skyld». Jeg lurer på når byråden har tenkt å vise at han bryr seg i stedet for å komme med forhåndspuggede fraser uten rot i virkeligheten?

For det som vises i handling er faktisk at man ikke bryr seg om beboerne! Vi føler ikke TILLIT, men heller SVIK. Dere er valgt til å styre bydel og by, men jeg kan love at det nå er så mange frustrerte småbarnsforeldre i området, at dere sitter på lånt tid, midlertidig som alt annet rundt oss.

Er det politikere på rådhuset som kan ta ansvar og vise handling? Vi har tillit å gi, men tålmodigheten er det slutt på.

Powered by Labrador CMS