DEBATT

Frøken Nakstad har en ro og tålmodig verdighet over seg, men blir stresset av løse hunder, steinkastende unger og fjærsneiende mosjonister..
Frøken Nakstad har en ro og tålmodig verdighet over seg, men blir stresset av løse hunder, steinkastende unger og fjærsneiende mosjonister..

– Vi må snakke om vårt ansvar for å møte svanene i Oslos byvann med omtanke og respekt

Ikke en gang i Frognerparken, en av landets mest besøkte parker, har svanene noen som ivaretar dem. Frognerdammen er et yndet hekkested, men hvert år dør og skades svaner og andre vannfugler der.

Publisert

Svaner og byfugler temmes i stor grad av mating og menneskelig nærvær og er derfor ikke primært er prisgitt naturens gang, men menneskelig omtanke og hensyn. Eller snarere mangel på den.

Byene og tettstedene er i konstant vekst. Vi bygger ut, fortetter og legger til rette for menneskenes aktivitet. Fuglene blir presset inn på stadig mindre områder, med minkende matforråd og økende forurensning og forsøpling.

— De utsettes for skader

De utsettes for skader fra løse hunder, gjenglemt fiskeutstyr, søppel, vannscootere, båter og stein- og pinnekasting. De utvikler dødelig sykdom av mating med muggent brød, søtsaker, kaker og middagsrester og blir stadig forstyrret av støy, lek og nærgående fotografer.

Når var det vi bymennesker sluttet å vise hensyn til naturen rundt oss? Knoppsvanen på bildet er merket som E759. I følge ringmerking.no ble hun klekket i Frognerkilen på forsommeren i 2017 sammen med fire søsken. En av ungene døde tidlig. Det kan ha skyldtes oljesølet som var der den sommeren, eller det kan ha vært at den ikke var livsdyktig.

— Fanget inne av oljesøl

E759 tilbrakte de neste to årene i Frognerkilen og andre nærliggende områder sammen med broren E760. Vinteren 2019/20 var de igjen fanget inne i oljesøl, denne gangen fra et utslipp av fyringsolje i Frognerelva. I januar 2020 ble broren funnet død i Frognerkilen samme dag som en annen svane og en hegre døde lengre opp langs Frognerbekken.

I tiden etter begynte E759 å vise tegn på sykdom. I august 2020 ble hun observert i Gjelumsvann i Asker ute av stand til å løfte hodet, før hun dukket opp igjen i Frognerkilen et par uker senere. I andre land vi liker å sammenligne oss med, ville et viltsykehus eller svanefristed bli kontaktet for å undersøke om svanen kunne reddes.

— Ingen aktiv viltforvaltning i Norge

I Storbritannia har de blant annet The Swan Sanctuary og Yorkshire Swan & Wildlife Rescue Hospital, Danmark har Våbensted Vildtplejestation og Sverige Stockholms Vildfågel Rehab. Her i Norge har vi ingen aktiv viltforvaltning. Om et vilt dyr virker syk eller skadet blir det enten overgitt til seg selv og mye lidelse eller hentet av Viltnemda som sender det til avliving uten undersøkelse hos veterinær.

Heldigvis har vi frivillige organisasjoner som DNR Fugl/Dyrebeskyttelsen Ringerike som, til tross for økende oppdragsmengde og null økonomisk støtte fra det offentlige, utrettelig redder fugler over hele Oslo og Viken. Takket være dem kom E759 til veterinærbehandling og, av mangel på rehabiliteringsmuligheter, sluppet tilbake der hun hører hjemme.

Langvarig forgiftning hadde gjort de nevrologiske skadene kroniske, men hun svømmer, flyr og steller seg og klarer seg relativt bra.

— Hun blir stresset og redd

E759 har fått tilnavnet Frøken Nakstad fordi hun har en ro og tålmodig verdighet over seg. Uansett hva hun utsettes for: territoriale svaner, skrikende måker, løse hunder, steinkastende unger, fjærsneiende mosjonister og nærgående fotografer, frøken Nakstad mister aldri besinnelsen. Men hun blir redd og stresset, og får ikke den roen hun behøver for å rekreere.

I Frognerkilen har bryggeområdet tatt stadig større plass. På land er det satt opp skaterampe og treningspark der hvor svaner og gjess tidligere kunne gresse og hvile.

Nå er det bare en liten stripe igjen til dem mellom turstien og vannkanten. Hva koster det deg egentlig å holde avstand, vise hensyn og gå et annet sted med aktivitetene dine enn det lille området svanene og endene har til rådighet?

— Vi må snakke om Frognerdammens fugler

Ikke en gang i Frognerparken, en av landets mest besøkte parker, har svanene noen som ivaretar dem. Frognerdammen er et yndet hekkested, men hvert år dør og skades svaner og andre vannfugler der.

Vi må snakke om svanen som ble funnet død med brukket nakke og om maken dens som sørget lenge. Om svaneungene som ble dratt med i dragsuget og døde fordi noen matet dem fra broen over fossen, om svanemor som ble kvalt av å svelge plastikk og om enkemannen Svanefar som nesten døde i et hundeangrep som drepte den ene ungen hans, om de fire andre av ungene hans som ikke hadde noen sjanse til å bli voksne livskraftige svaner.

— Vi må snakke om neste svanepar

Og vi må snakke om neste svanepar som velger seg ut Frognerparken som hekkeplass. Hva skal vi gjøre for dem?

Vi må snakke om gåsa som ikke kan fly, men lever et helt fint liv så lenge den ikke blir plaget av løse hunder og nærgående folk, om anden med sønderskutt nebb som døde en langsom død fordi den ikke fikk hjelp, om måken med en gjenglemt fiskekrok rundt foten, og om Frøken Nakstad som igjen svømmer rundt i oljesøl etter et utslipp i Hoffselva, og vi må snakke om at hun hadde hatt bedre mulighet til å bli frisk om hadde hatt ro rundt seg og rent vann å leve i.

Sist, men ikke minst, må vi definitivt snakke om at mennesker har et ansvar for å møte naturen rundt oss med omtanke og respekt. Andedammen er vannfuglenes hjem, vær grei og oppføre deg deretter.

Powered by Labrador CMS