Kan ridealléen benyttes som sykkelsti, spør artikkelforfatteren. Foto: tips@vartoslo.no
Kan ridealléen benyttes som sykkelsti, spør artikkelforfatteren. Foto: [email protected]

— Sykkelvei i Gyldenløves gate ødelegger livet for oss eldre

— Sykkelstier i Gyldenløves gate ødelegger livet for oss eldre, og familier med barn som er avhengig av tilgang til våre biler.

Publisert

Nå varsles det start av utbygging av sykkelstier i Gyldenløves gate i mars.

Som 76-åring, og faktisk frisk nok til å bruke min bil, vil våre daglige gjøremål bli svært vanskelig. Er det slik at vi som har bodd her hele livet må flytte fordi noen i byrådet har kommet gjennom med et forslag som virker mest som symbolpolitikk?

— Rideallé som sykkelsti?

Noen spørsmål, jeg mener ikke har blitt utredet godt nok:

Hvor mange sykler faktisk i vår gate sommer og vinter? Som beboer i gaten, må jeg si at jeg sjelden observerer sykelister her.

Er det virkelig umulig å sykle i gaten slik den er nå? Noe jeg har gjort i store deler av mitt liv, uten behov for egen sykkelvei.

Hvem er det faktisk som benytter gaten til å sykle i? Hvorfor kunne ikke ridealléen som ligger midt i gaten bli brukt som sykkelsti?

— Galskapen må stoppes

Jeg vet at dette argumentet har blitt nevnt mange ganger før, men fortsatt like aktuelt. Vi bor i Norge med fire årstider. Forventes det at beboere skal sykle året rundt, alt fra barn i skole alder til pensjonister.

Som besteforeldre til barn i alderen 2 til 12 år, ser jeg det ikke som forsvarlig å sende de ut på sykkel om vinteren, sykkelsti eller ei.

P-plasser for biler må vike når det anlegges sykkelvei i Gyldenløves gate. Foto: Arnsten Linstad
P-plasser for biler må vike når det anlegges sykkelvei i Gyldenløves gate. Foto: Arnsten Linstad

Denne galskapen må stoppes og tas opp på et høyere nivå enn vårt sittende byråd. Hvor er de politiske partiene som er uenig i dette?

— Fanatikere ødelegger

Dette er på ingen måte en demokratisk prosess, men avgjørelser gjort av fanatikere, uten evne eller vilje til å tenke uten for boksen eller evne til å se konsekvenser.

Dette er avgjørelser tatt av byråd som nå er under etterforskning for brudd på arbeidsmiljøloven, som i fjor vinter dumpet forurenset snø i grøntarealer utenfor sentrum. Snødumping som har vist seg å være svær skadelig for natur og miljø.

Hvor lenge skal en regjering sitte å se på at fanatikere i byrådet ødelegger vår hovedstad?

Powered by Labrador CMS