DEBATT

— Det må bli lettere å ta de utelivsaktørene som diskriminerer. Bildet er tatt 25. september i år, etter at regjeringen lettet på det nasjonale koronaregelverket. Foto: Naina Helén Jåma / NTB
— Det må bli lettere å ta de utelivsaktørene som diskriminerer. Bildet er tatt 25. september i år, etter at regjeringen lettet på det nasjonale koronaregelverket. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

— Fritt frem for utelivsdiskriminering i Oslo

— Et utested må bli tatt for å diskriminere ved minst syv kontroller på to år dersom de skal midlertidig miste bevillingen. Solberg-regjeringen har gjort det så godt som umulig for Oslo kommune å frata utesteder som diskriminerer skjenkebevillingen, skriver leder av homonettverket i Arbeiderpartiet, Jon Reidar Øyan.

Publisert

Dette må en ny regjering ordne opp i. I 2015 mistet to utesteder skjenkebevilling fordi de ikke slapp inn folk med innvandrerbakgrunn. I 2016 ble det det nye statlige prikksystemet innført.

I stedet for å inndra skjenkebevillingen etter å ha diskriminert to ganger, må et utested bli tatt for å diskriminere ved minst syv kontroller på to år dersom de skal midlertidig miste bevillingen.

— Må bli lettere å ta de som diskriminerer

Dette innsnevret Oslo kommunes handlingsrom og betydde i praksis at de så å si ble umulig å inndra skjenkebevillingen på grunn av diskriminering.

Arbeiderpartiet i Oslo har ved flere anledninger de siste fem årene uttrykt at vi ønsker strengere regler, det må bli lettere å ta de som diskriminerer. Byrådet søkte om å få til en forsøksordning der kommunen kan frata bevillingen i én uke ved to eller flere tilfeller av diskriminering. Det fikk vi ikke.

Vi vet at det foregår utelivsdiskriminering. Jeg har selv venner som har opplevd å ikke komme inn på utesteder enten på grunn av hudfarge, nedsatt funksjonsevne eller på grunn av seksuell orientering.

— Prikksystemet er ikke tilpasset Oslo

30 prosent av befolkningen i Oslo har flerkulturell bakgrunn. Mange av byens innbyggere definerer seg som LHBT+ person. Og mange har nedsatt funksjonsevne. Ordningen med prikksystemet er ikke tilpasset Oslo når det gjelder diskriminering.

Veldig mange i bransjen jobber aktivt og godt mot diskriminering, men vi opplever fortsatt at enkelte utesteder ikke har fokus på dette. Vi skal og må ha nulltoleranse for diskriminering

Den sittende regjeringen har skjult seg bak at de gjør ting for å effektivisere. Da skal alt bli bedre. Også i dette tilfellet. Helse og omsorgsdepartementet uttalte: «prikksystemet ble innført for å kunne følge opp regelbrudd på en enklere måte og gi mer likebehandling og forutsigbarhet for dem som selger alkohol.»

— Gjør det vanskelig å ta useriøse aktører

For Oslo Arbeiderparti er det også viktig å sørge for likebehandling og forutsigbarhet for de som selger alkohol. Men regelverket kan aldri bli til hinder for å ta useriøse aktører og utesteder som diskriminerer. Det må være forutsigbart for oss som benytter oss av utestedene. Forutsigbart som i at vi aldri skal bli diskriminert på bakgrunn av den vi er.

Jeg mistenker ikke Høyre-regjeringen for å ha gjort dette med overlegg. Men innføringen av prikksystemet i 2016 som i praksis betydde at det blir ingen straff for diskriminering alene, var merkelig og lite gjennomtenkt. Det som derimot er alvorlig og klanderverdig er at de etter fem år enda ikke har klart å rydde opp i det. Jeg forventer at den kommende nye regjeringen umiddelbart ordner opp i dette.

NB: VårtOslo beklager at et bilde av utestedet Storgata 26 ble brukt for å illustrere debattinnlegget fredag kveld og lørdag morgen. Storgata 26 har ingen direkte forbindelse til innholdet i innlegget.

Powered by Labrador CMS