DEBATT

Folk som blir kontrollert gang på gang sitter igjen med en følelse av avmakt og fortvilelse; hvorfor meg?
Folk som blir kontrollert gang på gang sitter igjen med en følelse av avmakt og fortvilelse; hvorfor meg?

Kjemper mot profilering: – Vi ber AP og SP i Hurdal om å innføre kvitteringsordning ved politikontroller

Etnisk profilering er skadelig for samfunnet. Etter å ha blitt kontrollert for ente gang, så er konklusjonen for mange at politiet ikke bare er uprofesjonelle, men også huser fordomsfulle og rasistiske holdninger.

Publisert

Det har versert en debatt den siste tiden rundt innføringen av en kvitteringsordning ved politikontroller. Dette er et krav som Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) har fremmet siden midten av 90-tallet.

Forslaget ble utredet av Bondevik II-regjeringen. Den har også blitt diskutert i Stortinget flere ganger, og i 2001- 2003 fant forslaget støtte hos Ap og Sv, men man fant ikke flertall for en kvitteringsordning i Stortinget.

Likevel var det to ting kom ut av denne debatten; at politiet skulle bære synlig tjenestenummer og at det skulle innføres et pilotprosjekt for en kvitteringsordning i Drammen. Tjenestenummer er på plass, men drammensprosjektet ble det aldri noe av.

Raseprofilering er et problem

Gjennom 30 år har denne diskusjonen gått frem og tilbake. I mellomtiden har personer, og da spesielt ungdom med minoritetsbakgrunn, gjennom mediene synliggjort at raseprofilering er et dyptgripende problem. Ikke bare i Oslo, men også i andre storbyer og andre deler av landet.

Erna Solberg har selv bekreftet og anerkjent at etnisk profilering/raseprofilering er et fenomen som eksister i Norge i dag. Til tross for at hun anerkjenner problemet, har hun ikke foreslått noen konkrete bøtemidler på utfordringen.

Rasisme i politiet

Regjering etter regjering har kommet og gått siden midten av 90-tallet, men raseprofilering har gått i arv. Det er våre ungdommer og våre barn som nå stanses av politiet og kontrolleres. Mange av disse kontrollene oppleves som alt annet enn høflige og profesjonelle.

Etter å ha blitt kontrollert for ente gang og selv være i visshet om at man ikke har gjort noe galt, så er konklusjonen for mange at politiet ikke bare er uprofesjonelle, men at det også huses fordomsfulle og rasistiske holdninger innad i etaten. De kontrollerte sitter igjen med en følelse av avmakt og fortvilelse; hvorfor meg?

Overkontroll skaper kontrollslitasje, frustrasjon og fremmedgjøring og, i ytterste konsekvens, radikalisering. Dette er ikke ønskelig for noen.

Tvetydig politidirektorat

Vi har fått signaler om at OMOD vil være å finne i en arbeidsgruppe Oslo-politiet og Oslo-byrådet skal nedsette for å se på tiltak. Men hverken Politidirektoratet eller Politimesteren i Oslo har kunnet love at en kvitteringsordning vil finne sted.

De har heller ikke tydelig redegjort for hva som skal komme ut av Politidirektoratets kartlegging eller den nedsatte arbeidsgruppen. OMOD anerkjenner at dette er et skritt i riktig retning. Dialog kan føre til løsninger.

Nå ønsker vi å åpne for en dialog med den påtroppende regjering. Dette har blitt diskutert i 30 år, og tusenvis av personer har blitt raseprofilert, mens politikerne har kastet saken frem og tilbake.

Politidirektoratets tvetydighet møter vi med bekymring. Derfor henvender vi oss nå til den påtroppende regjeringen. Vi ber Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å følge Oslo Arbeiderparti og byrådet i Oslos eksempel og nedfelle kvitteringsordningen i regjeringsplattformen.

Skadelig for samfunnet

På den måten vil signalene være klinkende klare; denne ordningen er ønsket fra regjeringshold og viser at raseprofilering er ikke-akseptabelt. Dette vil også vise, ovenfor de mange stemmene som er avgitt ifra minoritetsbefolkningen, at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er partier å regne med når det kommer til rettssikkerhet, likestilling og integrering.

Pr i dag forstår vi det slik at SV, Rødt og MDG støtter kvitteringsordningen. Med oppslutning ifra Ap og SP tror vi at regjeringen vil få gjennomslag i Stortinget for denne saken.

Etnisk profilering er skadelig for samfunnet og et nasjonalt anliggende. Derfor mener vi at dette er noe som hører til i deres regjeringsplattform.

Powered by Labrador CMS