DEBATT

I Bergen kjører bybanen på egen trasé som T-bane og i bygatene som trikk, og til en brøkdel av kostnadene i Oslo.
I Bergen kjører bybanen på egen trasé som T-bane og i bygatene som trikk, og til en brøkdel av kostnadene i Oslo.

– Fornebubanen bør bygges ut etappevis

Fornebubanen har et finansieringsproblem med dominoeffekt ødeleggende for fremdriften også av andre kollektivtiltak. Men ingen ønsker å snakke om kostnader, bare fremme forslag på autopilot om økte bompengesatser.

Publisert

Det er varslet ny runde med økte bompenger for dekning av kostanadsoverskridelsene ved utbygging av veier og kollektivtransport. Fornebubanen har kommet opp i 21,5 milliarder og står nå for storparten av overskridelsene.

Bygging pågår, men uten at totalkostnaden for tilknytningen til T-banenettet er kjent. Ny Majorstuen stasjon og ny fellestunnel ligger ikke inne i prosjektet.

Så kommer usikkerhetene som følge av endringer. På Skøyen og Lysaker planlegges alternative løsninger som medfører til økte gangavstander for de reisende.

På Vækerø blir det vurdert om stasjonen kan utgå. Det er klart det koster å bygge undergrunnsstasjoner lengre enn Nidarosdomen (110 versus 102 meter). Så der må kundene gå eller ta buss. I takt med overskridelsene, svekkes prosjektets nytte.

Negativ inntektsspiral

Inntektene fra Oslopakke 3 svikter som følge av økt trafikk med elbiler, i strid med politikerens mål om nullvekst. Innteksbortfall i kollektivtrafikken kompenseres med økte billettpriser, i strid med politikerenes mål om mer konkurransedyktig kollektivtrafikk.

Situasjonen bærer preg av en negativ spiral og politisk handlingslammelse. Gjenvinning av kontroll er nødvendig. Målet om et tjenelig transportsystem krever mer enn Fornebubanen.

Folk går, sykler og kjører bil, og bruker båt, buss, trikk, T-bane og tog. Alt som del av et samlet tilbud som må fungere sømløst og konkurrere på pris og kvalitet.

Fornebubanen har et finansieringsproblem med dominoeffekt ødeleggende for fremdriften også av andre kollektivtiltak. Men ingen ønsker å snakke om kostnader, bare fremme forslag på autopilot om økte bompengesatser.

Etappevis utbygging

Vi har sett på en løsning for Fornebubanen som vil styrke det politiske handlingsrommet. Fremfor å videreføre en uforutsigbar prosess med stadig nye utsettelser, kostnadsoverskridelser, kompromisser og krevende finansiering, anbefaler vi etappevis utbygging som tidligere praktisert både i Oslo og flere andre byer.

Første påbegynte byggetrinn i tunnel fra Skøyen til Fornebu åpnes med trikk, slik som bybanen i Bergen til Flesland flyplass. Der kjøres bybane med høy kapasitet på egen trasé som T-bane og i bygatene som trikk, og til bare 1/7 av kostnadene i Oslo (0,37 versus 2,59 mill.kr per meter).

Ja, det blir dyrere

Europas mest moderne trikker er under levering og står snart klar til bruk. Strekningen fra Skøyen til sentrum betjenes på gateplan langs Drammensveien via Aker Brygge eller Nationaltheatret med liten forskjell i reisetid sammenlignet med T-bane.

Annet byggetrinn mellom Skøyen og Majorstuen igangsettes som T-bane først når serien av pågående usikkerheter er avklart og tilbakelagt. To byggetrinn koster mer enn ett, men så kan også åpningen av Fornebubanens første byggetrinn med direkteforbindelse til sentrum finne sted til kontraktfestet tid og kostnad. Uten at alt annet stopper opp.

Powered by Labrador CMS