DEBATT

Elever med synspunkter om utfordringer i ungdomsskolen. Her fra et tidligere møte med daværende undervisningsminister Kristin Halvorsen.
Elever med synspunkter om utfordringer i ungdomsskolen. Her fra et tidligere møte med daværende undervisningsminister Kristin Halvorsen.

– Psykt viktig! Gi ungdom bedre psykisk helseundervisning

En av grunnene til at så mange blir rammet av psykiske plager i løpet av ungdomsskolen og videregående, er fordi forebyggingen av psykiske lidelser og læren om psykisk helse starter for sent.

Publisert

I høst så ble det årlige ungdommens bystyre møte arrangert på Rådhuset i Oslo. Der skulle ungdom fra hele byen komme frem til fem saker de ønsker å sende videre til bystyret. En av sakene handler om å gi ungdom i Oslo en bedre psykisk helseundervisning.

Gang på gang gikk ungdommer opp på talerstolen, ikke fordi vi var uenige med hverandre, men fordi alle hadde forskjellige historier og opplevelser. Selv om opplevelsene var forskjellig, kunne de ikke vært mer like.

To eller tre ganger i løpet av flere år med skole hadde de hatt undervisning om psykisk helse. Dette er et tydelig signal om at undervisningen må økes.

Skremmende tall

Folkehelseinstituttets undersøkelse av psykiske lidelser i Norge fra 2009, «Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv», konkluderer med at personer som lider av psykiske plager i oppveksten er mer utsatt for slike plager også senere i livet, og man kan anslå at så mange som 15-20 prosent av unge mellom 3 og 18 år opplever nedsatt funksjon i hverdagen grunnet psykiske vansker.

På ungdomstrinnet er det 23 prosent som føler seg ulykkelige, triste eller deprimerte. På videregående er dette tallet steget til 29 prosent.

Dette er skremmende tall som viser at vi må ha tiltak for å forebygge psykiske plager og lidelser. Man må jobbe for å fjerne tabuet rundt psykisk helse, slik at folk tør å spørre om hjelp.

Vi trenger å lære om psykisk helse

Ungdom i dag lærer ikke nok om psykisk helse, og mange har lite kunnskap om hvem de kan kontakte for å få hjelp når de opplever utfordringer knyttet til egen psykiske helse. Det å øke kunnskapsnivået til unge om psykisk helse er en billig investering som kan gjøre at man gjenkjenner symptomer på psykiske lidelser og derfor kan oppsøke hjelp tidligere.

De eksisterende tilbudene til ungdom i Oslo må synliggjøres, for eksempel via helsestasjonen for ungdom, hvor du kan komme i kontakt med psykolog og helsepersonell helt gratis.

En av grunnene til at så mange blir rammet av psykiske plager i løpet av ungdomsskolen og videregående, er fordi forebyggingen av psykiske lidelser og læren om psykisk helse starter for sent.

Jeg håper at et samlet bystyre kan stille seg bak dette forslaget og gi ungdom i Oslo den undervisningen vi ber om.

Powered by Labrador CMS