DEBATT

Elever fra Elvebakken forteller at det å begynne på videregående skolen med høyest snitt i Oslo var en stor gulrot for dem, etter mange års hardt arbeid på skolebenken, skriver Gabriel Hvarnes Wiedemann.P
Elever fra Elvebakken forteller at det å begynne på videregående skolen med høyest snitt i Oslo var en stor gulrot for dem, etter mange års hardt arbeid på skolebenken, skriver Gabriel Hvarnes Wiedemann.P

— Fritt skolevalg gir elevene mer makt over egen skolehverdag. Det er synd at byrådet vil ta makten vekk fra elevene

— Inga Marthe Thorkildsen går så langt at hun sier at fritt skolevalg er et svik mot elevene. Jeg mener det er stikk motsatt, skriver lederen for Oslo FpU.

Publisert

Inga Marthe Thorkildsen svikter elvene når hun vil ta fra dem valgfriheten og tvinge dem til å gå på en skole de ikke har lyst til å gå på. Thorkildsen og byrådet ønsker å vurdere elevene på alle mulige kriterier utenom ferdigheter. Kriterier en selv ikke kan gjøre noe med, som kjønn, bakgrunn og bosted. Det gjør elevene maktesløse i å styre over egen skolehverdag og fratar elevene motivasjonen til å legge ned innsats for å jobbe mot konkrete mål.

— Høyt snitt er en stor gulrot

Det vil føles meget demotiverende for elevene om man ikke får noe igjen for gode karakterer og god innsats. Elever fra Elvebakken videregående skole forteller at det å begynne på videregående skolen med høyest snitt i Oslo var en stor gulrot for dem, etter mange års hardt arbeid på skolebenken.

Ungdomsskoleelevenes motivasjon til å legge ned en innsats for gode karakterer vil naturligvis gå nedover når man tar vekk gevinsten man får av hardt arbeid. Hele nivået på ungdomsskolen kan man regne med vil synke, som er veldig uheldig for en fremtidsrettet skole med mange kunnskapsrike elever som fortjener bedre.

— Diskriminerende forskjellsbehandling

Et av forslagene til inntaksmodell som byrådet vurderer kalles en modifisert karaktermodell. Den går ut på at man skal gi tilleggspoeng etter kriterier som kjønn og minoritetsspråklig bakgrunn. Det er diskriminerende og en direkte forskjellsbehandling av elever på kriterier de selv ikke kan gjøre noe med. Samme gjelder nærskoleprinsippet, der man dømmes etter gatenummeret til foreldrene sine, fremfor karakterene man har jobbet for.

Fokuset må være på å løfte Osloskolen, fremfor å bestemme hvor elevene skal gå. Samtidig som man løfter de som sliter på skolen, skal man utfordre de som gjør det bra. Elevene må utfordres på det nivået de selv er på. Målet kan ikke være likhet i seg selv, men å fremheve de sterkeste ferdighetene hver enkelt elev besitter. Derfor trenger vi mer valgfrihet i skolen generelt sett.

— Pakker elevene inn i bobleplast

Skolen, som er ment for å forberede ungdom på det virkelige liv, bør ikke skjerme elevene for konkurranse. Man vil møte konkurranse flere ganger senere i livet, blant annet om studieplass på universitetet og ikke minst når man søker jobb. Byrådet vil heller pakke elevene inn i bobleplast, enn å forberede dem på det virkelige liv. Det gir bare en kortvarig og falsk trygghet.

Powered by Labrador CMS