— Vi skjønner at det oppleves dumt for dem å ikke kunne kjøre elsparkesykkelen de har kjøpt. Men bruk av elsparkesykler har vist seg å være farligere enn vi tidligere trodde, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).
— Vi skjønner at det oppleves dumt for dem å ikke kunne kjøre elsparkesykkelen de har kjøpt. Men bruk av elsparkesykler har vist seg å være farligere enn vi tidligere trodde, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Samferdselsministeren forsvarer aldersgrense på elsparkesykler

I løpet av våren innføres det en aldersgrense på 12 år for å bruke elsparkesykler. Samferdselsministeren forsvarer regelen, som han håper kan forhindre ulykker blant barn. Blir det forbudt med elsparkesykkel på fortau kan grensen økes til 16 år.

Publisert

Etter flere år med elsykkel-kaos og ulykker i Oslo og andre byer, gikk regjeringen i vinter inn for å innføre innstramminger i elsparkesykkel-reglene.

I løpet av våren vil det blant annet bli forbudt for barn under 12 år å bruke elsparkesykkel. Det betyr at barn som allerede har stående en elsparkesykkel hjemme, må vente med å bruke den til de altså er fylt 12 år.

— Vi skjønner at det oppleves dumt for dem å ikke kunne kjøre elsparkesykkelen de har kjøpt. Men bruk av elsparkesykler har vist seg å være farligere enn vi tidligere trodde, og derfor må barn vente med å bruke dem til de er gamle nok, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Aftenposten.

Aldersgrensen kan økes til 16

Nå diskuteres ytterligere innstramminger i bruken av elsparkesykler. Blant annet foreslås det å forby kjøring på fortauet, noe som vil bety at elsparkesyklistene blir nødt til å følge trafikkregler og skilt.

— Derfor kan aldersgrensen bli høyere, kanskje opp til 16 år, hvis det blir forbudt å kjøre på fortau, sier Nygård.

Dette er innstrammingene

De følgende tiltakene er allere bestemt innført:

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".
  • Aldersgrense på minst 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

I tillegg kan det bli gjennomslag for disse forslagene:

  • Forslag om forbud mot bruk av fortau: Begrunnes i det høye konfliktnivået mellom elsparkesyklister og fotgjengere. Fortauene er særlig etablert for de gående, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov til å kjøre på fortauet.
  • Forslag om å omfattes av bilansvarsloven: For å bidra til risikoreduserende adferd og å sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker, er det gode grunner til at små elektriske kjøretøy bør omfattes av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring.
  • Forslag om tap av førerrett ved promillekjøring: Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske motorvogner, vil vegtrafikklovens alminnelige regler for sanksjonering gjelde, herunder tap av førerrett og sperrefrist.

Oslo: Fra 25000 til 8000 elsparkesykler

I Oslo har man allerede innført andre innstramminger.

I fjor sommer var det rundt 25.000 elsparkesykler i Oslo, 10.000 flere enn i Paris. Etter nye forskrifter fra regjeringen i fjor, strammet Oslo kommune kraftig inn på reglene for elsparkesykkelfirmaene i november. Fra nå av skal byen stå igjen med 8004 elsparkesykler.

Tier, Bolt og Voi vant elsparkesykkel-anbudet i Oslo kommune. Disse firmaene får nå leie ut over 2667 kjøretøy hver i ett år.

I anbudet vekta bymiljøetaten tre kriterier. Framkommeligheten i offentlige rom med ble vektlagt med 40 prosent, sikkerhet med 40 prosent og miljø med 20 prosent.

Powered by Labrador CMS