Oslo og flere andre storbyer er ikke fornøyd med regjeringens forslag til elsparkesykkelregler.
Oslo og flere andre storbyer er ikke fornøyd med regjeringens forslag til elsparkesykkelregler.

Oslos miljøbyråd skuffet over regjeringens forslag til elsparkesykkelregler. — Jeg frykter en ny kaosvår

Nå krever Oslo, Bergen og Trondheim å få regulere den kommersielle utleien selv. — Jeg frykter en ny kaosvår med flere ulykker, sier miljøbyråd Lan Marie Berg

Publisert

Sammen med Bergen, Trondheim og KS, som organiserer norske kommuner, har Oslo nå gitt tydelig beskjed om hva de synes om de nye reglene for elsparkesykler som Statens vegvesen har foreslått. Høringsfristen går ut i neste uke.

Storbyene er positive til flere av tiltakene, som promillegrense og aldersgrense, men mener dette ikke er nok for å løse de alvorlige problemene med feilparkering og redusert fremkommelighet, særlig for personer med funksjonsnedsettelser.

– Nå må regjeringa snart rydde opp i elsparkesykkelkaoset de slapp løs for tre år siden. Det som Knut Arild Hareide har foreslått løser dessverre ikke problemene som skapes av tusenvis av elsparkesykler, sier Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Frykter flere ulykker

Hun peker på at Oslo har enorme utfordringer med framkommelighet for eldre, blinde, svaksynte og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– Byene må få lov å begrense antallet sykler, antallet kommersielle aktører og hvordan de driver, og det haster. Uten dette frykter jeg en ny kaosvår, og flere ulykker, sier Nguyen Berg.

Oslo kommune har flere ganger bedt om hjemmel til selv å kunne regulere kommersiell utleie av elsparkesykler på kommunal grunn. Men det er likevel ikke kommet noen løsning på bordet i denne høringsrunden.

Bekymret for flere ulykker

Flere av forslagene til regelverksendringer omhandler forhold som etter Oslo kommunes syn like gjerne kunne og burde vært løst med kommunal regulering. KS-Kommunesektorens organisasjon har forståelse for at kommunene er skuffet over manglende avklaring av kommunenes handlingsrom.

Elsparkesykkelfirmaene har selv tatt i et tak for å rydde opp, men kommunen ønsker anledning til å gjøre ytterligere reguleringer.
Elsparkesykkelfirmaene har selv tatt i et tak for å rydde opp, men kommunen ønsker anledning til å gjøre ytterligere reguleringer.

– Regjeringen har lagt mye ansvar på kommunene ved å åpne for den betydelige veksten i bruk av elsparkesykler. Staten må sørge for at kommunene får de verktøyene og ressursene som er nødvendige for å ivareta dette ansvaret, sier interessepolitisk direktør i KS, Helge Eide.

Han synes likevel det er fint at det nå ser ut til å komme på plass trafikkbestemmelser som er bedre tilpasset elsparkesykler.

Kommunene bør bestemme selv

KS mener kommunene trenger større handlingsrom for å kunne regulere kommersiell utleie av elsparkesykler.

— Det er byene som kjenner de lokale forholdene best og som derfor må gis et vidt handlingsrom til å styre den kommersielle bruken av gatene. KS har nå selv tatt initiativ til å se nærmere på hvordan en avklaring kan utformes lovteknisk, sier Eide.

Oslo kommunes ønskeliste:

  • Mulighet til selv å kunne regulere utleie av elsparkesykler, for eksempel ved å begrense antallet elsparkesykler og antallet aktører. Samt kunne stille forpliktende krav som kan sanksjoneres om de ikke overholdes.
  • Mulighet til å regulere hvor kommersielle elsparkesykler kan kjøre og parkere, for eksempel gjennom digitalt kart (geofencing).
  • Mulighet til å stille krav om forsvarlig drift, for eksempel ved å pålegge nattestenging av tilbudet eller ved å stille miljøkrav.
Powered by Labrador CMS