Fra 2014 og frem til i fjor gjorde den Ullevål-ansatte 28 ureglementerte oppslag i pasientjournalen, men beholder likevel jobben ved klinikken der pasienten fortsatt er til behandling.
Fra 2014 og frem til i fjor gjorde den Ullevål-ansatte 28 ureglementerte oppslag i pasientjournalen, men beholder likevel jobben ved klinikken der pasienten fortsatt er til behandling.

Journalsnoking ved Ullevål sykehus: Klinikkleder ba far til pasient om å ikke snakke med media

— Et helseforetak bør ikke under noen omstendighet begrense pasienters og pårørendes ytringsfrihet, sier Målfrid J. Frahm Jensen i WSO. Etter VårtOslo-artikler om journalsnoking ved Ullevål sykehus er pårørende nå bedt om å avslutte kontakt med media.

Publisert

VårtOslo har i en serie saker avdekket hva som skjedde etter at en helsearbeider ved barneklinikken på Ullevål sykehus erkjente 28 ureglementerte oppslag i en pasientjournal gjennom flere år.

På nyåret fikk kvinnen først en skriftlig advarsel. Men nå er advarselen trukket tilbake av klinikkledelsen, som mener det likevel ikke er skjedd lovbrudd.

— Medieomtale på feilaktig grunnlag

I et brev til pasientens far redegjør klinikkleder Ellen Ruud for bakgrunnen, og påpeker at Oslo universitetssykehus (OUS) blant annet mener journalsnokingen "er foreldet".

Samtidig skriver sykehustoppen at hun nå håper faren slutter å snakke med media.

— Det er leit at saken har fått stor medieomtale på feilaktig grunnlag. Jeg oppfordrer til og håper at medieomtalen kan avsluttes nå, skriver Ruud i et brev til faren.

Faren til pasienten som ble utsatt for journalsnoking får nå støtte av leder i Journalutvalget i interesseorganisasjonen WSO (We Shall Overcome), Målfrid J. Frahm Jensen.

Hun er rystet over at klinikklederen ved barneklinikken på Ullevål sykehus oppfordrer faren til å ikke snakke mer med VårtOslo eller andre medier.

— Dette kan også oppfattes som en trussel

— Vi synes det er under enhver kritikk. Et helseforetak bør ikke, under noen omstendighet, prøve å begrense pasienters og pårørendes ytringsfrihet, sier Frahm Jensen til VårtOslo.

Hun påpeker at lovbrudd som journalsnoking ofte avdekkes av pasientene selv, og at media er med på å avdekke hvordan pårørende og pasienter som klager kan bli behandlet av helsevesenet.

— Å be pasienter og eller pårørende om å la være å ta en sak til media, kan skape unødvendig frykt. Det kan også bli oppfattet som en trussel. Saker som dette har offentlighetens interesse og bør belyses offentlig, så sant de involverte ønsker dette, sier Målfrid J. Frahm Jensen.

Omtrent samtidig som journalsnokingen ved Ullevål sykehus ble avdekket, falt en dom i Høyesterett. Den omhandler lignende lovbrudd ved et sykehus på Vestlandet.
Omtrent samtidig som journalsnokingen ved Ullevål sykehus ble avdekket, falt en dom i Høyesterett. Den omhandler lignende lovbrudd ved et sykehus på Vestlandet.

VårtOslo har gjentatte ganger de siste ukene bedt om å få intervjue lederen for barneklinikken på Ullevål sykehus, Ellen Ruud. Rett før pinse kom det endelige avslaget per epost. VårtOslo kan få et intervju, men ikke med klinikklederen.

Lignende sak gikk til Høyesterett

— Det blir ikke Ellen Ruud, men en fagperson på innsyn i journal, skriver kommunikasjonsrådgiver Hedda Holth i en epost.

Loven er tydelig - kun behandlende helsepersonell kan lese, endre eller gjøre tilføyelser i en pasients journal. Helsepersonelloven slår fast at det er forbudt å tilegne seg opplysninger uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten.

Helsearbeideren ved barneklinikken på Ullevål hadde ingen behandlende rolle overfor pasienten hvis journal hun har erkjent å ha gjort 28 ureglementerte oppslag i. Og fikk altså først en skriftlig advarsel. Men som nå er trukket.

Omtrent samtidig som journalsnokingen ved barneklinikken på Ullevål avdekkes, faller en dom i Høyesterett. Denne saken omhandler også ulovlig snoking i en pasients journal.

Ulik praksis ved Ullevål og vestlandssykehus

En helsefagarbeider hadde gjort fem ulovlig oppslag i pasientjournalen og ble oppsagt fra jobben ved sykehuset på Vestlandet. Den oppsigelsen mente helsefagarbeideren var usaklig.

Saken med helsefagarbeideren fra sykehuset på Vestlandet gikk gjennom hele rettsapparatet før kvinnen tapte i Høyesterett, som slo fast at oppsigelsen etter journalsnoking ikke var lovstridig.

Ved Ullevål sykehus, der helsearbeideren altså selv erkjenner 28 ureglementerte oppslag i pasientjournalen, får saken helt andre konsekvenser.

Tross avgjørelsen fra Høyesterett mener ledelsen ved barneklinikken på Ullevål sykehus at den ansatte som snoket i en pasientjournal likevel ikke har brutt loven.

Det forklares ved at pasientens mor, som altså ikke er gift med faren, skal ha gitt en fullmakt til den ansatte. I tillegg hevder klinikklederen i et brev til faren at journalsnokingen uansett ville vært foreldet.

Pasientens far: — Det er hårreisende

— Utgangspunktet ved Oslo universitetssykehus, herunder også barneklinikken, er at det ikke akseptabelt dersom våre ansatte gjør ulovlig oppslag i journal. Det reagerer vi på etter sykehusets gjeldende prosedyrer, heter det i brevet signert klinikkleder Ellen Ruud.

Helsearbeideren ved barneklinikken på Ullevål hadde ingen behandlende rolle overfor pasienten hvis journal hun har erkjent å ha gjort 28 ureglementerte oppslag i.
Helsearbeideren ved barneklinikken på Ullevål hadde ingen behandlende rolle overfor pasienten hvis journal hun har erkjent å ha gjort 28 ureglementerte oppslag i.

I brevet erkjenner likevel Ruud at journaloppslagene er brudd på sykehusets regler. Men avviser nå plutselig at det dreier seg om lovbrudd.

— Det dreier seg ikke lenger om et lovbrudd, men likevel brudd på sykehusets prosedyrer, skriver klinikklederen.

— Det er hårreisende, sier faren til pasienten som ble utsatt for journalsnoking.

— Klinikkledelsen bestemte at lovbruddene er foreldet etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken konkluderte med at journalsnokingen faktisk var lovbrudd, sier han til VårtOslo.

Den Ullevål-ansattes journalsnoking ved barneklinikken ble avdekket etter at pasientens far mistenkte noe var galt. Han er opprørt over at sykehusledelsen plutselig har bestemt seg for at det ikke har forekommet lovbrudd.

— Som pårørende blir tilliten ytterligere svekket, når klinikkledelsen viser slike holdninger knyttet til lovbrudd. Man bør etter beste evne ta avstand fra alle lovbrudd som foregår eller har foregått på klinikken, sier faren til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS