Etterstad videregående skole har allerede videokameraer som overvåker skolegården og elevene. Foto: Hanna Skare Myklebust
Etterstad videregående skole har allerede videokameraer som overvåker skolegården og elevene. Foto: Hanna Skare Myklebust

– Det er naivt å tro at man kan stoppe vold i osloskolen med kameraer

– Vi trenger en skole som skaper trygghet, ikke en skole som ser på hver eneste bevegelse vi tar når vi skal hente bøkene våre i skapet.

Publisert Sist oppdatert

Politikerne tror at overvåking, kontroll og politi er veien å gå for å skape en tryggere skole. Vi vet at løsninger som ser bra ut i media ikke er det elevene i osloskolen trenger. Det vi trenger er en skole som ser eleven, ikke en skole som setter «image» over personvern. Vi trenger en skole som skaper trygghet, ikke en skole som ser på hver eneste bevegelse vi tar når vi skal hente bøkene våre i skapet.

Vi tror ikke løsningen er overvåkning, kontroll og politi i skolegården, slik det praktiseres på enkelte skoler og i spesielle situasjoner i dag. Årsakene til problemene ligger mye dypere enn tiltak som videoovervåkning kan løse, og vi mener derfor at forebyggende arbeid er langt viktigere.

Bystyret viser manglende tillit til elevene

Vi må sørge for at ungdom trives på skolen, at vi har nok valgfrihet i skolehverdagen og at de som jobber forebyggende på skolene har nok ressurser og utdanning til å håndtere en stadig mer sammensatt elevgruppe.

Området er kameraovervåket. Foto: Hannah Skare Myklebust
Området er kameraovervåket. Foto: Hannah Skare Myklebust

Øker man overvåkningen og kontrollen på skoler, uten å adressere de underliggende problemene, flyttes bare voldsproblemene til andre deler av ungdommenes hverdag.

Når elever videoovervåkes i skoletiden og når politi i skolegården etter hvert blir et hverdagslig syn, viser bystyret manglende tillit til den store elevmassen. Det absolutte flertallet av elevene i osloskolen har ingen kriminelle tendenser, men tiltakene bystyret har satt til verks, rammer alle.

Lag heller en tryggere skole

Ingen burde få sine personvernrettigheter brutt. Datatilsynet er også skeptiske til praksisen og sa til NRK sist oktober at det er “naivt å tro at man kan stoppe vold i osloskolen med kameraer”. Dette er vi fullstendig enig i.

Vold og kriminalitet er nødt til å ses i en bredere sammenheng. Kontroll og overvåkning er rettet mot symptomene og ikke årsakene. Praksisen må endres. Vi må hindre ungdom i å falle fra. Da må vi legge en trygg ramme rundt eleven fra første stund. Miljø- og sosialarbeidere burde få en mer sentral rolle i elevers hverdag, og ufaglærte assistenter som jobber rundt barn må få mer kompetanse.

Kjære bystyre, lytt til ungdommen!

Avgjørelser som omhandler barn under 18 år skal være forankret i prinsippet om at avgjørelsen er til barnets beste. Skal dette oppfylles, trengs det ressurser og voldsforebyggende arbeid, ikke politi i skolegården og kameraovervåkning.

Saken fra Ungdommens bystyremøte mot overvåkning i osloskolen skal opp for bystyret. Om forslaget går gjennom, vil Oslo føre en skolepolitikk som i større grad ser enkelteleven. Kjære bystyre, lytt til ungdommen! Det er vi som vet hvordan det er å være elev.