Skolene må bli flinkere til å følge opp elever med fravær, mener skribenten. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix
Skolene må bli flinkere til å følge opp elever med fravær, mener skribenten. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Oslo har det høyeste antallet fraværstimer i landet. Skolene må få en tydeligere plikt til å følge opp elevene fra første fraværsdag

Når noen elever synes et eller flere fag er vanskelig må vi hjelpe de med en gang, ikke la det gå dager, uker eller måneder hvor de ikke opplever mestring.

Publisert

En mangfoldig barnehagesektor og en god skole danner grunnlaget for barna våre til å leve gode og selvstendige liv. Grünerløkka skal være et sted du har lyst til å vokse opp og et sted du har lyst til å se barna dine vokse opp.

Tidlig innsats starter i barnehagen. Disse ukene har tusenvis av barn satt sine første steg inn barnehageporten. Det kan oppleves skummelt og annerledes både for barn og foreldre. Vi er heldige som bor i et land, en by og en bydel hvor det jevnt over er god kvalitet i barnehagene våre.

Høyre på Grünerløkka ønsker å få enda mer kompetanse inn i barnehagene og vil i neste periode ha som mål at minst 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere.

I Oslo og på Grünerløkka har vi både offentlige barnehager og vi har private barnehager. Felles for de er at alle som jobber der ønsker å skape gode og trygge rammer for barna våre. For oss er ikke det viktigste hvem som eier barnehagen, men at barna som går der opplever trygge og meningsfulle dager.

En god skole skaper muligheter for alle

På Grünerløkkas skoler går det et mangfold av elever. Hver og en av dem med en egen motivasjon for å lære og utvikle seg. Enten de heter Ola eller Aisha, om foreldrene deres har lang eller ingen utdanning, skal alle få de samme mulighetene til å utvikle sitt potensial.

Det er for store forskjeller i karakterer mellom de elevene som har foreldre med høyere utdanning og de som er uten utdanning. Jeg mener skolens viktigste oppgave er å kompensere for disse forskjellene.

Det aller viktigste vi kan gi elevene våre er en god lærer. Vi må også sørge for å sette inn ressurser til spesialundervisning og ekstraundervisning så tidlig som mulig i skoleløpet og sikre at flere med spesialpedagogisk kompetanse jobber i skolene våre.

Når noen elever synes et eller flere fag er vanskelig må vi hjelpe de med en gang, ikke la det gå dager, uker eller måneder hvor de ikke opplever mestring.

En tydelig oppfølgingsplikt ved fravær

I 2018 fikk vi for første gang fraværsstatistikk for 10. klasse. I Oslo er en elev i snitt borte sju dager og elleve timer. Det er det høyeste antallet fraværstimer i hele landet.

Disse elevene går glipp av flere timer, dager og uker med både faglig og sosial mestring. Årsakene til at elevene er borte er sammensatte. Jeg mener skolene må få en tydeligere plikt til å følge opp elevene fra første fraværsdag.

De må komme til bunns i hva årsaken til fraværet er, enten det er skolevegring, mobbing eller mangel på mestring og sette inn de tiltakene som trengs i samarbeid med foreldre, skolehelsetjeneste og kontaktlærer. Ingen elever skal bli hjemme fordi skolen har sviktet.

Klarer vi å skape en barnehage og en skole med kunnskap og mestring, skaper vi muligheter for alle barna våre.