DEBATT

— Utredning om eldreomsorgen laget av en arbeidsgruppe etter oppdrag fra rådet ble lagt i en kommunal skuff, skriver artikkelforfatteren.
— Utredning om eldreomsorgen laget av en arbeidsgruppe etter oppdrag fra rådet ble lagt i en kommunal skuff, skriver artikkelforfatteren.

- Kjære politikere, det holder ikke med velmenende partiprogram. Hvorfor prioriterer ikke Oslo de eldre?

— Nylig vedtok bystyret å redusere forventningene til det lovpålagte sentrale eldreråd. Rådet skal nå være et passivt høringsorgan og ikke en aktiv initiativtaker slik tidligere reglement la opp til.

Publisert

Oslos eldreråd skal ikke lenger være en aktiv initiativtaker, slik tidligere reglement la opp til, og hvor det var formulert en klar oppfordring om at ”rådet selv bør ta opp saker som vedkommer eldre”.

Det er bystyrepolitikerne i Oslo som har fjernet formuleringen. Nå heter det at ”rådet kan ta opp saker på eget initiativ”.

Bystyret reduserer en klar oppfordring til bare å være en mulighet. Hvorfor skjer en slik endring? Det kan bare tolkes som at administrasjonen, byrådet og byens politiske ledelse ikke lenger ønsker et aktivt råd for eldre.

— Byrådet brukte åtte måneder

Den nye kommuneloven gir det sentrale eldreråd møte- og talerett i blant annet helse- og sosialutvalget. Byrådet og bystyret var ikke interessert i at rådsmedlemmer fikk en slik rett.

Byrådsavdelingen brukte åtte måneder på å fremme forslag om nytt reglement, og oppnevning av nytt sentralt eldreråd. Noe som burde vært gjort i januar.

Det er også grunn til å gjøre oppmerksom på at byrådsavdelingen i sitt høringsutkast til reglement foreslo at: ”Medlemmer fra de politiske partiene skal ikke være fast medlem av bystyret eller være fast medlem av et bydelsutvalg”.

— La utredning i en skuff

Dette viser en skremmende mangel på lokaldemokratisk og forvaltningsmessig kunnskap. Et annet eksempel på manglende prioritering er at det sentrale eldrerådet i forrige periode, etter gjentatte henvendelser ikke hadde fast sekretær, og at vikarene hadde ulik og til dels sviktende kompetanse.

En utredning om eldreomsorgen laget av en arbeidsgruppe etter oppdrag fra rådet ble lagt i en skuff.

Oslo har store utfordringer. I 2018 vedtok Stortinget en kvalitetsreform for eldre, med oppfordring til kommunene med å komme i gang med reformen. Det ble avsatt statlige midler både i 2019 og 2020.

— Eldreomsorgen neglisjeres i Oslo

Dette er en glimrende anledning til å kartlegge de problemene som vi vet eksisterer i eldreomsorgen. Det sentrale eldreråd ble aldri informert og etterlyste dette ved flere anledninger.

Eldrerådene i bydelene, som nylig hadde møte med Sosial- og eldreombudet, var også uvitende om reformen. Det ser ut til at også dette arbeidet for å styrke eldreomsorgen neglisjeres i Oslo kommune.

Eksemplene begynner å bli mange. I forrige periode ble rådet orientert om en klagesak ved et helsehus hvor pårørende hadde dokumentert kritikkverdige forhold. Dette ble totalt avvist av kommunens instanser.

Etter utført tilsyn ga Fylkesmannen klagerne fullt medhold. Folkevalgt tilsyn burde ha fanget opp dette. Det er over fem år siden bystyret ba om at det utarbeides ny instrukser for folkevalgt tilsyn for sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Dette er faktiske forhold som peker i feil retning.

Kjære politikere. Det holder ikke med velmenende ord i et partiprogram.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS