Leder Wenche Hansgaard (i midten) og eldrerådet i 2019 under Rullator og stavgangsløpet, arrangert av Oslo kommune. Foto: Oslo kommune
Leder Wenche Hansgaard (i midten) og eldrerådet i 2019 under Rullator og stavgangsløpet, arrangert av Oslo kommune. Foto: Oslo kommune

– Hvor blir det av eldrerådet i Oslo?

Hovedstaden vil være uten eldreråd i mer enn fire måneder, hvor det stadig skjer ting i eldrepolitikken.

Publisert

Landets kommuner er lovpålagt å ha et eldreråd som har som formål å ivareta de eldres interesser. Rådene oppnevnes av kommunestyret eller bystyret.

Etter fjorårets valg fratrådte Det sentrale eldrerådet i Oslo 3. desember. Det ble ikke oppnevnt nytt råd i bystyrets møte i januar, og det ble forventet at saken ville komme opp til behandling i bystyrets møte 26. februar, men saken uteble, og neste møte i bystyret er 25. mars. Det betyr at nytt sentralt eldreråd først kan tiltre en gang i løpet av april.

Konsekvensen er at landets hovedstad vil være uten et fungerende eldreråd i over fire måneder, altså en tredel av et år. Hva er det som gjør at administrasjonen ikke har vært i stand til å fremme en så enkel sak som oppnevningen av et lovpålagt rådgivende organ?

Leter etter innvandrere

Det er antydet at man leter etter representasjon fra innvandrerbefolkningen. Men det trenger da ikke å ta 16 uker?

Det er flere steder man kan henvende seg for å finne aktuelle kandidater. La meg nevne noen. RABEA 60+ som er en aktiv innvandrerorganisasjon som har aktiviteter for innvandrerkvinner og som gjør en fabelaktig jobb.

Vi har IKRA, som er en organisasjon som fokuserer på innvandrerkvinners helse. Og vi har IHSG, som er en internasjonal helse- og sosialgruppe som har som hovedformål å delta i samfunnsutviklingen.

Det er også personer som har fått priser for godt arbeid fra innvandrerorganisasjoner som kan være aktuelle kandidater. I tillegg har Oslo et eget råd for innvandrerorganisasjoner. Det bør ikke være noe stort og tidkrevende problem å finne kvalifiserte kandidater blant innvandrere.

Føler seg nedprioritert

Det meldes fra flere bydelseldreråd at de føler seg nedprioritert av administrasjonen. Jeg håper ikke at det er det samme som gjør seg gjeldende for Det sentrale eldreråd.

Eldrerådet står foran mange og store oppgaver. Blant annet skal kommunene i løpet av 2020 ha utredet og kartlagt en del av regjeringens og Stortingets kvalitetsreform for eldre. Det er et krevende arbeid i tillegg til utfordringene i eldreomsorgen og innebærer at Oslo må ha aktive bydelseldreråd og et aktivt og vitalt sentralt eldreråd.

Powered by Labrador CMS