Norsk elbilforening markerte elbil nr. 50.000. På bildet fra v. Einar Olsen (Havnedirektør i Drammen) og Christina Bu (Generalsekretær) i elbilforeningen med Elbil med nummerskilt EL60000 Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Norsk elbilforening markerte elbil nr. 50.000. På bildet fra v. Einar Olsen (Havnedirektør i Drammen) og Christina Bu (Generalsekretær) i elbilforeningen med Elbil med nummerskilt EL60000 Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Fremdeles er 84 prosent av bilene i Oslo bensin- eller dieselbiler. Det må fortsatt lønne seg å velge elbil

Dersom elbilfordelene svekkes raskt, uten at kostnadene for fossilbiler øker stilsvarende, risikerer vi å underminere ett av Oslo og Norges mest vellykkede klimatiltak.

Publisert

Verdens øyne er rettet mot Norge. Elbilnasjonen. Oslo er hovedstaden med verdens soleklart høyeste elbilandel på 16 prosent. 60 prosent av nye biler er elbiler. For klimaet er dette bra, og utviklingen må fortsette. Da må de relative fordelene ved å velge elbil bestå.

Utviklingen i elbilandel bidrar sterkt til at klimautslippene fra veitrafikken i Oslo går ned. Det er bra fordi personbiltrafikken fremdeles står for 60 prosent av utslippene, og disse må reduseres kraftig om Oslo skal nå sitt ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Fremdeles er 84 prosent av de registrerte bilene i Oslo bensin- eller dieselbiler.

I Oslo kommune får vi henvendelser fra hele verden om elbiler: Hvordan får dere det til? Hva er suksessformelen? Vi tror at mye av svaret ligger i langsiktige og forutsigbare virkemidler. Elbiler har i Norge vært unntatt merverdiavgift siden 2001, og har vært fritatt for engangsavgift enda lengre. I tillegg har elbilene fått kjøre i kollektivfeltet, parkert gratis og kjørt gratis gjennom bomringen. Samlet har elbilfordelene skapt en klimasuksess.

Biltrafikken skal ned

Når elbilandelen nærmer seg én av fem biler på veiene i Oslo kan ikke alle disse fordelene bestå. Elbiler tar opp plass, lager kø, bidrar til veislitasje, fører til svevestøv og skaper mikroplastutslipp fra dekkslitasje i likhet med alle andre biler. De har altså også en kostnad for samfunnet.

I kollektivfeltene har elbilene blitt så mange at de en del steder gir dårlig framkommelighet for kollektivtrafikken og gjør at busspassasjerene kommer for seint fram. Derfor har kollektivfeltet fra Sandvika og inn til Oslo siden 2015 vært stengt for elbiler uten passasjer i morgenrushet.

Det har også skjedd på andre veistrekninger. Oslo har innført betaling for lading på gateplan – men dette er ikke bare en ulempe for elbileierne. Det gjør at elbiler som ikke trenger å lade, ikke tar opp plass på ladeplassene, og det gjør det lettere for flere å lade. Oslo vurderer også å innføre avgift for parkering for elbiler slik en del andre kommuner har gjort.

Oslo har gjort dette for å gi byen plass til dem som går, sykler og reiser kollektivt samtidig som vi tilrettelegger for elbil. Oslo har mål om å redusere veitrafikk med en tredjedel innen 2030.

Dette betyr at vi må kjøre mindre privatbil, uavhengig av hvilket drivstoff den går på. Det skal lønne seg å gå, sykle eller kjøre kollektivt. Samtidig har vi ambisiøse klimamål og er avhengig av at veitransporten er uten utslipp av klimagasser – vi trenger elbilen.

Elbilfordelene må bestå

Elbiler bør også betale for kostnadene de påfører samfunnet, men de bør betale langt mindre enn bensin- og dieselbiler. Dette bør gjelde for alle typer avgifter. Nå som vi trenger at stadig flere velger elbil foran bensin- eller dieselbil, må vi ikke havne i en situasjon hvor vi gjør det mindre lønnsomt å velge nullutslippsbiler foran fossilbiler.

Stortinget har vedtatt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det bensin- og dieselbiler gjør i bomringen. Merverdiavgift-fritaket er foreløpig opprettholdt. Engangsavgiften likeså. Her er det viktig at vi ikke endrer på det som har vært suksessformelen til nå: Langsiktige og forutsigbare virkemidler slik at fossilbilene skiftes ut raskest mulig.

Kostnadene for å kjøre elbil bør ikke sprette opp over natta. Vi bør ha en forutsigbar opptrapping mot et prisnivå der elbilene betaler sin del av kostnadene. Samtidig må den relative fordelen ved å kjøre elbil framfor fossilbil opprettholdes. Denne fordelen bør være permanent. Det skal alltid lønne seg å velge klimavennlig.

Vi trenger elbilen

Elbilsuksessen har ikke kommet av seg selv. Dersom elbilfordelene svekkes raskt, uten at kostnadene for fossilbiler øker stilsvarende, risikerer vi å underminere et av Oslo og Norges mest vellykkede klimatiltak.

Målsetningene i Oslo sier at biltrafikken skal ned. Samtidig skal klimagassutslippene vekk. Da trenger vi elbilen for nå utslippsmålene.