DEBATT

Oslo 20230326. Eirik Lae Solberg Gruppeleder og Oslo Høyres byrådslederkandidat under Høyres landsmøte 2023.
– Saksbehandlingstid under kommunalt ansvar i Oslo kommune har i perioden 2019 til 2022 økt med 32 prosent, påpeker byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i dette debattinnlegget.

– Nest verst saksbehandlingstid i hele Norge. Gjett hvor? Det vil vi endre på

Tiden for at ulike deler av forvaltningen skal sitte og vente på hverandre er over. Høyre skal gi tydelige saksbehandlingsfrister, noe som gir næringsdrivende klarhet i hva de kan forvente.

Publisert

I tider med økt usikkerhet ser vi tydeligere enn noensinne at vi trenger bedrifter som skaper trygge jobber, og bidrar til levedyktig samfunn. Derfor går Høyre til valg på å kutte i saksbehandlingstiden.

Statistikken er klar: Saksbehandlingstid under kommunalt ansvar i Oslo kommune har i perioden 2019 til 2022 økt med 32 prosent, og tiden Oslo kommune bruker på å behandle en sak er på hele 625 dager, ifølge SSB. 

Nest verst i landet

Det er nest verst i hele Norge. Denne utviklingen kan ikke fortsette, og tre ulike FAFO-rapporter viser at kommunene må tilrettelegge mer for næringslivet, og at rask saksbehandling er avgjørende.

I motsetning til de rød-grønne, ønsker Høyre å tilrettelegge for jobbskaperne og arbeidsplasser i Oslo. 

Vi mener det må bli enklere å starte og drive bedrifter, og vi vil sikre at kommunene tilrettelegger for at næringsliv kan etablere seg og utvikle nye og gamle bedrifter. På den måten får folk trygge jobber og skatteinntekter som betaler for velferden vår.

Jobb og fritid henger sammen

Planavklaringer som tar tid bidrar til økte kostnader for næringslivet og et hinder for næringsutvikling, verdiskaping og arbeidsplasser. Tidlig involvering av næringslivet i kan redusere både saksbehandlingstid og konflikter. Systemer og rutiner for saksbehandling kan digitaliseres og effektiviseres.

Boliger og servicetilbud må også være på plass og tilrettelegges for. Jobb og fritid henger sammen, og kommunen må ta ansvar for denne helheten på vegne av sine innbyggere og lokalt næringsliv. Her er oppdaterte arealplaner et viktig verktøy.

Gode og oppdaterte arealplaner vil gi forutsigbarhet om utviklingsmuligheter og infrastruktur. Tilgang på arealer til næringsutvikling er nødvendig for at bedrifter kan utvide og etablere seg.

Vi må forenkle, lytte og legge til rette

Oslo Høyre skal sørge for at omregulering, planlegging, og byggesaksbehandling går raskere, og at prosessene blir mer forutsigbare. Slik skaper vi tillit hos næringslivet og hos den enkelte. Tillit til at deres saker blir behandlet effektivt og innen rimelig tid.

Der det er hensiktsmessig vil vi behandle søknader parallelt. Tiden for at ulike deler av forvaltningen skal sitte og vente på hverandre er over. 

Høyre skal også gi tydelige saksbehandlingsfrister, noe som gir næringsdrivende klarhet i hva de kan forvente.

Kort sagt, vi må forenkle, lytte og legge til rette. Det skal Høyre sørge for hvis vi kommer til makten i Oslo.

Powered by Labrador CMS