Det har vært mye debatt om utseendet på det nye Munchmuseet som bygges i Bjørvika. Nå kan Oslo få sin egen byarkitekt Foto: Thor Christofer Brøgger Langfeldt
Det har vært mye debatt om utseendet på det nye Munchmuseet som bygges i Bjørvika. Nå kan Oslo få sin egen byarkitekt Foto: Thor Christofer Brøgger Langfeldt

— Ja til en egen byarkitekt i Oslo

� Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), var nylig ute med nyheten om at Oslo får en egen arkitekturplan. Der anbefales det også at Oslo får en egen byarkitekt. Dette er noe jeg støtter helhjertet, skriver leder av byutviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen (Ap).

Publisert

Her har vi i hovedstaden mye å lære av Bergen. Nylig var jeg selv på besøk hos byarkitekt Maria Molden sammen med byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti (Ap). Det var et inspirerende møte.

Hvorfor skal vi egentlig ha en byarkitekt spør du kanskje? Ser vi til Bergen, ser vi at byarkitekten der har en fri og politisk uavhengig rolle. Byarkitekten er ikke en motpart til de øvrige etatene, men en samarbeidspartner. Byarkitekten har en rådgivende rolle, men ikke vedtaksmyndighet. I tillegg er mandatet til byarkitekten i Bergen å være en brobygger, samordner, kunnskapsbygger og debattant.

Å være en sparringspartner i pågående planprosesser, for andre kommunale etater og utbyggere, står helt sentralt. Interessen for å ha denne dialogen med byarkitekten er stor i Bergen, og jeg oppfatter at henvendelsene strømmer på hjørnekontoret på gateplan i Domkirkegaten.

— Gagner alle som deltar i byutviklingen

Jeg er overbevist om at også Oslo vil ha nytte av en slik funksjon.

For det første vil det gagne alle som deltar i byutviklingen og byutviklingsdebatten. Både engasjerte innbyggere, aksjonsgrupper, utviklere, utbyggere, politikere, bydeler, fagfolk og interesseorganisasjoner er opptatt av og engasjert i arkitektur. En by med god arkitektur er en by som er god å leve i.

For det andre lever vi i en tid der arealknappheten og behovet for klimasmarte valg gjør at vi fortetter og bygger byen innenfra og ut.

Da må vi også ha fokus på kvalitet for kommende generasjoner. Sammen med Rådet for byarkitektur, plan- og bygningsetaten og byantikvaren, vil en byarkitekt kunne bidra til dette.

— Vi må fylle byen med godt innhold

Skal vi lykkes med å både bygge nok boliger og skape et godt byliv fremover må vi fortette, binde byen sammen og fylle den med godt innhold. Vi må skape og videreutvikle gode steder og møteplasser. Slik at våre avgjørelser i byutviklingen gir grobunn for robuste fellesskap.

God arkitektur spiller en helt vesentlig rolle i dette.

Derfor sier jeg ja til forslaget om byarkitekt i Oslo og oppfordrer samtidig til å se til Bergen og la oss inspirere av det gode arbeidet som er gjort der!

Powered by Labrador CMS