DEBATT

Bystyrerepresentant for Oslo Venstre, Marit Vea, storingsrepresentant Trine Skei Grande og bystyrerepresentant Hallstein Bjercke på Majorstuen T-banestasjon.
Bystyrerepresentant for Oslo Venstre, Marit Vea, storingsrepresentant Trine Skei Grande og bystyrerepresentant Hallstein Bjercke på Majorstuen T-banestasjon.

– Motorveipartiet Venstre sviktet miljøet, igjen

Jeg mener vi må vurdere grundig hvordan vi best skal bruke våre virkemidler for å sikre at Oslo blir verdens første storby med null utslipp.

Publisert

Marit Vea (V) er “bekymret for Oslo kollektivsatsing”. Det bør hun være. Venstre har nemlig nylig, sammen med sine regjeringskamerater og Arbeiderpartiet, overkjørt lokaldemokratiet og presset fram en utbygging av E18 mellom Bærum og Oslo som vil pumpe forurensende biler inn i byen vår.

E18-utbyggingen vil forverre luftkvaliteten, gi høyere klimautslipp, og gå på bekostning av penger til viktige utbygginger i kollektivtransporten og sykkelveier. Det er tidens miljøsvik for hele Østlandet.

Avtalebrudd

Det kunne ikke vi i MDG akseptere. Utbyggingen av E18 Vestkorridoren er et brudd på Oslopakke 3-avtalen, som har sikret bompengeinntekter til kollektivsatsingen i Oslo-regionen i 30 år. Vedtaket bryter også med regjeringens egne mål for nullvekst i biltrafikken inn til byene og kutt i klimagassutslipp.

Det er helt uforståelig i en tid når det haster mer enn noensinne å kutte utslipp. Hvis Venstre er enig med oss i at klimakrisen er vår tids viktigste sak, hvorfor er de da del av en regjering som bruker de store pengene på motorveier og oljeutvinning?

Det Vea og Venstre kaller "spill", er så alvorlig at MDG og SV har sett seg nødt til å forlate samarbeidet med Ap i Viken. I virkeligheten er det regjeringen, som Venstre selv er en del av, som har spilt et skittent spill for å presse gjennom en gammeldags motorvei.

Ba om krisemøte

Det er ikke MDG som har brutt Oslopakke 3-avtalen. Det er regjeringen og fylkesrådet i Viken som har presset igjennom en motorvei som til sammen kan koste minst 60 milliarder kroner og som barn som kommer til verden i år vil måtte betale for.

Når Oslo også har strukket seg langt for å sikre lokal finansiering til den største utvidelsen av kollektivtilbudet i nyere tid, nemlig ny bane til Fornebu, så er konsekvensene for byen vår store: Avgjørende vedlikehold av T-banen må utsettes. Sykkelsatsingen mangler finansiering. Vi utsatte å sette ned billettprisene. Derfor ba jeg om et krisemøte i byrådet.

Heldigvis valg snart

Marit Vea vil at vi heller skal legge diskusjonen om E18 «bak oss». Det er sikkert beleilig for et parti som burde ha stanset motorveien i regjeringen, i stedet for å presse den igjennom mot Oslos (og inntil nylig Vikens) vilje.

Jeg mener vi i Oslo må nå vurdere grundig hvordan vi best skal bruke våre virkemidler for å sikre at Oslo blir verdens første storby med null utslipp.

Det blir dessverre stadig vanskeligere når Venstre i regjering prioriterer motorveier fremfor kollektivtransport, nekter å øke avgifter på fossile biler, somler med å få på plass karbonfangst, ikke stiller krav til fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser og øker momsen på kollektivreiser. Kommunene klarer ikke å kutte sine utslipp om staten ikke spiller på lag. Heldigvis er det valg neste år.

Powered by Labrador CMS