DEBATT

Victoria Thune-Larsen om elever og dysleksi
Forskning viser at 5-10 prosent av elevene lider av dysleksi, forteller Victoria Thune-Larsen.

– Vi kan ikke la våre unge mennesker med dysleksi være prisgitt flaks

Det er med bekymring jeg ser på de betydelige forskjellene som fortsatt eksisterer i osloskolen når det gjelder tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Publisert

Det er en realitet at mange elever går gjennom skoleløpet uten adekvat støtte, og dette er en urettferdighet som vi som samfunn ikke kan fortsette å akseptere.

En rapport fra Dysleksi Norge i 2021 avslørte at hele 50 prosent av de som får diagnosen dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker, får den først på ungdomsskolen eller senere. Dette er ikke tidlig innsats.

Skuffende resultater

I en tid der tidlig oppdagelse og tilrettelegging er avgjørende for en vellykket skolegang, er dette et alvorlig svik mot våre unge.

Forskning viser at 5-10 prosent av elevene lider av dysleksi. På en skole som Oslo Handelsgymnasium, med rundt 1000 elever, betyr dette at det kan være mellom 50 og 100 elever med dysleksi. Dette er en betydelig gruppe som trenger vår støtte og oppmerksomhet.

Oslo kommune med Ap og SV i byråd, vedtok i 2017 å gjøre skolene mer dysleksivennlige og oppfordre til sertifisering som dysleksivennlige skoler var et skritt i riktig retning.

Men nå, flere år senere, er det skuffende å se at det fortsatt kun er fem av 188 skoler har oppnådd denne sertifiseringen. Dette resultatet er langt under det som er nødvendig for å gi våre elever den støtten de fortjener.

Prisgitt flaks

Det er på tide å stille spørsmålet: Har vi utviklet en skole der tilfeldigheter avgjør om en elev møter en lærer med kunnskap om dysleksi eller ikke?

Vi kan ikke la våre unge mennesker være prisgitt flaks. Med en økende avhengighet av skriftlig kommunikasjon i samfunnet vårt, blir dysleksi en hindring som må adresseres.

Dysleksi påvirker alle fagområder, og det er utilstrekkelig å håpe på at en tilfeldig lærer vil ha nødvendig kunnskap. Enhver lærer, ikke bare spesialpedagoger, må være utstyrt med forståelse for hvordan undervisning kan tilpasses for å støtte dyslektiske elever. Dette er nøkkelen til en inkluderende undervisning som gagner alle.

Et skritt i riktig retning

Dysleksi er nå et valgfag på lærerhøyskolene, dette understreker også det nåværende gapet i kunnskap hos lærere som allerede arbeider i skolen.

Oslo Høyre presenterer en plan for å gjøre Oslo til en inkluderende by for mennesker med dysleksi.

Å sikre at skolene blir dysleksivennlige i løpet av den første uken av et nytt byråd er et ambisiøst og nødvendig mål.

Tiltak som tilrettelegging av undervisningsmateriell, opplæring av lærere i dysleksi-forståelse og bruk av hjelpemidler, er alle skritt i riktig retning.

Økt bevissthet trengs

Å øke bevisstheten om dysleksi i samfunnet generelt er også avgjørende. Informasjonskampanjer rettet mot foreldre, lærere og arbeidsgivere kan hjelpe til med å endre holdninger og øke aksepten for dyslektiske individer.

Styrking av støttetjenester og investering i forskning og innovasjon innen dysleksifeltet er også på agendaen. Dette viser en helhetlig tilnærming til problemet og en vilje til å ta i bruk ny kunnskap og teknologi for å bedre situasjonen for de som rammes av dysleksi.

Oslo har en mulighet til å gå foran som et eksempel på inkluderende utdanning og samfunn. La oss sette et fokus på dette problemet og jobbe for en bedre fremtid for våre dyslektiske elever. Sammen kan vi bygge en by der alle får muligheten til å utvikle sitt fulle potensial.

Powered by Labrador CMS