Fra denne sjøen ved Sollihøgda, skal drikkevannet fraktes i rør til Oslo. Foto: Siri Spjelkavik / Wikipedia
Fra denne sjøen ved Sollihøgda, skal drikkevannet fraktes i rør til Oslo. Foto: Siri Spjelkavik / Wikipedia

– Falsk polarisering fra Venstre om vannforsyningen i Oslo

Jeg skal innrømme at jeg er helt uenig i noen av forslagene fra Venstre. Rødt vil ikke bruke opp mange hundre millioner på å kjøpe ut alle berørte boliger i Makrellbekkdalen.

Publisert

Oslo trenger ny vannforsyning, og vi i Rødt er glade for at jobben med dette nå kan starte. Vi skulle, som alle andre, ønske oss at det kunne gjøres uten inngrep i naturen, uten støy og uten at masse stein må kjøres bort. Men det er ikke fysisk eller praktisk mulig.

Vi i Oslo Rødt synes ikke bystyreprosessen i denne saken var god nok. Dette er en for stor og viktig sak til at den bør hastebehandles av et helt ferskt bystyre. Men selv om bystyret har fått lite tid til å sette seg skikkelig inn i saken, så mener vi at selve prosjektet og løsningene som er valgt er godt og grundig utredet.

Hvor man skal hente vann fra og hvordan det skal renses, har vært utredet lenge. Utredningsarbeidet startet i 2010. Det er over 50 år siden Holsfjorden første gang ble foreslått som ny vannkilde for Oslo.

Forslagene til alternative tomter og tunneler som er foreslått fra høyresiden, er undersøkt. Selv om det er teoretisk mulig med tunneler som går i spiraler for å komme rundt noen av høyspentanleggene til Statnett under bakken, så er det praktisk sett ingen god løsning.

Dagbøter på en million

Vi i Rødt er ikke villige til at Oslo skal betale bøter på en million kroner hver dag for at man, etter all sannsynlighet, lander på nøyaktig samme resultat. Derfor har vi prioritert å bruke tiden på å finne tiltak som kan redusere de negative konsekvensene, som skaper bedre prosesser senere og som kan bedre medvirkningen underveis i arbeidet.

Derfor er vi glade for at vi fikk med oss byrådspartiene på hele 13 forslag som omhandlet dette. Det betyr at det blir flere tiltak for å dempe støyen ved Makrellbekken og på Sollerudstranda. Det skal settes inn flere trafikksikkerhetstiltak. Redningsselskapet skal få tilgang på alternative steder hvis de ikke kan drive arbeidet sitt for barn og unge fra Sollerudstranda i anleggsfasen.

Slik ser vann- og avløpsetaten for seg reservevannsløsningen for Oslo, som ble vedtatt av bystyret. Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten
Slik ser vann- og avløpsetaten for seg reservevannsløsningen for Oslo, som ble vedtatt av bystyret. Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

Vi er kritiske til at alle de store rigg- og anleggsområdene er lagt i friområder. Derfor har vi også fremmet forslag om at man skal jobbe enda hardere for å at det ikke skal skje i framtida. Når områdene tilbakeføres, må det skje i tråd med oppdatert kunnskap om naturrestaurering. Byrådet har også fått en klar beskjed om å finne erstatningsarealer for det som bygges ned permanent på Husebyjordet. Vi aksepterer ikke at friområder ses på som gratis anleggsplasser!

Politisk spill

Vi presset også på for at barn og unge skal få andre steder å gå til i nærmiljøet i byggeperioden. Kanskje kan strendene øst for Sollerudstranda oppgraderes, kanskje er det noen skolegårder som kan pusses opp og kanskje er det noen områder som i dag ligger brakk som kan bli nye lekeplasser? De som bor og går på skole og barnehage i de berørte områdene, må få være med å bestemme hvordan man best kan kompensere for friområdene som ikke kan brukes i anleggsperioden.

Jeg tror egentlig ingen partier i bystyret er mot disse tiltakene. Likevel fremstår bystyret som fullstendig splittet, og media skriver som om flertallet ikke i det hele tatt har brydd seg om berørte naboer.

Noen har spurt oss i Rødt om hva vi har fått igjen for å støtte byrådets forslag. Svaret er ingenting. Vi vil ikke lage politisk spill av noe så viktig som å sikre rent vann til Oslos innbyggere. Jeg synes det er synd at VårtOslo og noen andre medier blir med på det politiske spillet til Oslo Venstre og de andre partiene på høyresida om å få Oslo bystyre til å fremstå enda mer polarisert enn situasjon egentlig er.

Millioner til boligeiere

Det er sant at forslagene til Venstre ble stemt ned. Alle ble foreslått i siste liten. Veldig mange av dem var nesten identiske til forslag vi allerede foreslo og som vi hadde fått med byrådspartiene på. Mange av forslagene handlet om konkrete trafikksikringstiltak som allerede er planlagt.

Jeg skal også innrømme at jeg er helt uenig i noen av forslagene fra Venstre. Rødt vil ikke bruke opp mange hundre millioner på å kjøpe ut alle berørte boliger i Makrellbekkdalen. Det er omtrent 75 husstander i området. Hvis vi tar utgangspunkt i at snittprisen er 10 millioner per bolig i dette området, så lander prislappen på 750 millioner. Så vidt jeg vet har ingen medier spurt hvor Venstre hadde tenkt å hente pengene fra? Skulle de komme som et påslag på vannavgiften til alle byens innbyggere eller skal man kutte i tjenestetilbudet?

Målet var mediasirkus

For meg virker det som om Venstre primært har vært opptatt av å øke splittelsen og lage mediasirkus, heller enn å få flertall for sine forslag. De har ikke på noe tidspunkt, selv ikke i bystyremøtet der vi var noen meter fra hverandre, kommet til Rødt for å diskutere dem.

Vi fikk ikke en gang svar da vi spurte dem dagen før bystyremøtet om de kunne støtte vårt forslag om at vann- og avløpsetaten skulle ha møter hvert halvår med dem som er berørt av utbyggingen. I stedet for å arbeide for å få flertall, arbeider de for økt polarisering gjennom å klage i media på at deres nesten identiske forslag ble stemt ned.

Venstre må gjerne drive politikk for mediaoppslag. Vi i Rødt mener at det er viktigere hva slags politikk som blir vedtatt og at den gir det best mulige resultatet for hele byens befolkning. For å få til det, vil vi fortsette å snakke med alle partier for å få flertall for våre standpunkter.

Powered by Labrador CMS