Debatt

— Helsehus trenger tilsyn og bemanning, mener tidligere medlem av Det sentrale eldreråd i Oslo, Tore Nyseter.
— Helsehus trenger tilsyn og bemanning, mener tidligere medlem av Det sentrale eldreråd i Oslo, Tore Nyseter.

— Svikt ved helsehusene ville vært oppdaget mye tidligere dersom vi hadde hatt et kvalifisert folkevalgt tilsyn

Den nye byråden for helse, eldre og innbyggertjenester Marthe Scharning Lund (Ap) har varslet at hun vil legge fram for bystyret en sak om organiseringen av helsehusene. Organisering er sikkert en del av problemet, men er det hovedproblemet?

Publisert

Historier om skandalene ved Ullern helsehus har vært kjent i mange år og skyldes manglende tilsyn og kompetanse- og bemanningsproblemer. Dette har Det sentrale eldreråd i Oslo pekt på gjentatte ganger.

Er organisering hovedproblemet?

Men temaet fikk først politisk oppmerksomhet når media og en kjendis offentliggjorde lovbrudd og alvorlige svikttilstander.

Dette førte til høring i bystyret og sittende eldrebyråd ble skiftet ut. Fortsatt ubesvarte spørsmål gjør at det blir ny høring i Oslo bystyre 13. mars år.

Den nye byråden for helse, eldre og innbyggertjenester Marthe Scharning Lund (Ap) har varslet at hun vil legge fram for bystyret en sak om organiseringen av helsehusene.

Organisering er sikkert en del av problemet, men er det hovedproblemet?

Den nye eldrebyråden må rydde opp

Vi vet at svikttilstandene ved Ullern helsehus og andre ville vært oppdaget på et mye tidligere tidspunkt dersom vi hadde hatt et kvalifisert folkevalgt tilsyn. Dette erkjente bystyret allerede i 2015 og ba om at reglementet for folkevalgt tilsyn måtte justeres og forbedres. Det har ikke skjedd på grunn av trenering.

Det sentrale eldreråd har fremmet konkrete forslag som bare har blitt liggende. Dette må den nye eldrebyråden rydde opp i og omgående sørge for at det blir utarbeidet nye retningslinjer som kan styrke det folkevalgte tilsynet.

Men retningslinjer er ikke tilstrekkelig. Kvalifisert folkevalgt tilsyn forutsetter nødvendig opplæring i utøvelse av tilsyn. Det mangler i dag.

Vi må starte der de eldre befinner seg

Skal vi løse kompetanse- og bemanningsproblemene må det foretas en kartlegging av bemanningsbehov i forhold til pasientenes pleie- og omsorgsbehov. Det har aldri vært gjort og kan ikke gjøres administrativt, men må foretas i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

Det er de som er utøvere av eldreomsorgen, og vi må starte der de eldre befinner seg.

Skal vi bedre eldreomsorgen i Oslo må disse to grunnleggende problemene løses først. Dersom en bystyresak om organiseringen av helsehusene ikke omfatter dette er vi like langt.

Powered by Labrador CMS