DEBATT

Vi må lære av de private tilbudene, og at det private må bevares, mener Felix Trudeng Lacoste.
Vi må lære av de private tilbudene, og at det private må bevares, mener Felix Trudeng Lacoste.

– Forholdene ved Ullern helsehus viser at det er behov for private tilbud i helsesektoren i Oslo

De private helsehusene har et insentiv til å sørge for at pasientene har det bra. Derfor er det tydelig at det er nødvendig med private helsetilbud i Oslo.

Publisert

Den siste tiden har vi hørt om de forferdelige forholdene ved Ullern helsehus. Dette har satt fyr på debatten om helsetilbudet i Oslo. Tidligere helsebyråd Robert Steen måtte gå av.

Forholdene viser tydelig at det er behov for private tilbud innenfor helsesektoren i Oslo.

I Oslo har vi mange eldre, og en eldrebølge er på vei. Hvis vi skal klare oss gjennom denne eldrebølgen, trenger vi mange helsehusplasser, og dette kan det private gi oss.

Hvis kommunen åpner for private helsetilbud, vil det åpnes flere helsehus i tillegg til kommunens egne, noe som vil føre til flere plasser. Dette vil styrke helsetilbudet i kommunen og gi de eldre flere valgmuligheter.

Vi så hvor ille det kan gå

De private helsehusene gjør det bedre enn de kommunale på brukerundersøkelser blant beboere og pårørende. Dette er tydelig bevis på at vi må lære av de private tilbudene, og at det private må bevares.

Hvis de kommunale helsehusene ikke klarer å opprettholde et godt nivå, må vi la det private fortsette å holde åpent. Vi har sett hvor ille det kan gå hos det kommunale på Ullern helsehus.

Dette skjer ikke hos de private, fordi de har et godt insentiv til å sørge for at pasientene har det bra. Derfor er det tydelig at det er nødvendig med private helsetilbud i Oslo.

Vi trenger et sikkerhetsnett

Selv om Oslo skal ha private tilbud, er det fortsatt nødvendig med offentlige tilbud. Dette er fordi vi må ha et sikkerhetsnett vi kan falle tilbake på om noe skulle gå alt. Skulle det verste skje, og de private ikke lenger klarer å holde gående, vil det være nødvendig med kommunale helsehus. I tillegg bidrar de kommunale helsehusene også til flere plasser for pasientene.

Skal vi klare oss gjennom en eldrebølge i fremtiden, hvor pasientene blir godt behandlet, trenger vi både de kommunale og private helsehusene.

Powered by Labrador CMS