Sporveien utbedrer Ekebergbanen. Det er kommunen som jobber med forholdene for syklende og gående. Foto: Sporveien
Sporveien utbedrer Ekebergbanen. Det er kommunen som jobber med forholdene for syklende og gående. Foto: Sporveien

Det stemmer at Sporveien ikke gjør noe for syklende og gående i Holtetkrysset

Når det gjelder Holtetkrysset, rett ikke fingeren mot oss, sier Sporveien. – Sporveien oppgraderer Ekebergbanen og jobber ikke med trafikkforholdene for syklende og gående.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Dag Sjøberg bygger Sporveien et nytt kryss på Holtet i Kongsveien etter en plan ingen i kommunen kan gjøre rede for. Han er forbauset over at krysset bygges opp uten sykkelfelt og etterlyser et sikrere kryss for syklister og fotgjengere.

Engasjementet til Sjøberg er godt, og han belyser et viktig tema i sitt innlegg. Det er ikke tvil om at trafikksikkerhet er viktig. Men som en av aktørene som blir trukket frem i saken, har Sporveien et behov for å kommentere noe fakta.

Sporveien bygger ikke et nytt kryss

Sporveien er ikke i ferd med å bygge et nytt kryss. Arbeidet som utføres av oss i Holtetkrysset er del av en pågående oppgradering av Ekebergbanen. I krysset har Sporveien lagt ny skinnegang samt justert sporet i henhold til dagens krav.

Justeringen av sporet i Holtetkrysset henger også sammen med arbeidene som i disse dager pågår på Holtet holdeplass, i retning sentrum. Plattformen skal sideforskyves og dermed må sporet i krysset også justeres.

Kommunen utbedrer for syklende og gående

Holdeplassen på Holtet ligger i en kurve, og målet med forskyvningen er å eliminere denne kurven. En rett holdeplass bidrar til å redusere gapet mellom vognside og plattform, noe som gjør holdeplassen mer barnevogn- og rullestolvennlig, samt bedrer sikkerheten ved av- og påstigning.

I selve krysset har Sporveien støpt en betongplate under sporet, som gjør at det blir mer stabilt i mange år fremover.

Det pågår en omfattende regulering på Holtet som også omfatter utbedring av trafikkforholdene for gående og syklende. Dette reguleringsarbeidet går i regi av Oslo kommune, og Sporveien vil selvfølgelig forholde seg til denne når det foreligger endelige planer.