– Overturisme er ikke et problem i dag, men vi må ta høyde for at Oslo vil oppleve økt turisme fremover

Vi savner en større forståelse av reiselivsnæringens bidrag til kommunen og reiselivets rolle i byutviklingen. Byrådspartiene nevner knapt reiseliv i programmene sine.

Publisert

Det er ingen tvil om at reiselivet, som inkluderer bransjene kultur, servering, overnatting, transport, og formidling blir stadig viktigere for Oslo. Reiselivet i hovedstaden sysselsetter over 40 000 personer som frembringer godt over 1 milliard kroner i skatteinntekter til kommunen.

Tilreisende til Oslo la igjen omtrent 11,8 milliarder kroner i 2018. Hvis vi ser på tall for perioden 2004 til 2017 har besøksnæringen i Oslo økt sin verdiskaping med 124 prosent, fra åtte til 18 milliarder kroner. Økt turisme byr på enorme muligheter, men det innebærer også et ansvar og en forpliktelse til å ta vare på natur, miljø og oss som bor her.

Reiselivet er like viktig for oslofolk som for dem som er på besøk. Hele 73 prosent av den samlede omsetningen til Oslos overnattings-, serverings- eller opplevelsesbedrifter kommer fra oss som bor her. Men vi er avhengige av de besøkendes andel av omsetningen også. Da trengs det en strategi for å holde byen attraktiv for disse.

Mange nyter godt av besøkende

Også andre næringer nyter godt av besøkende som handler varer og tjenester. En gjennomgang Menon Economics har gjort for NHO Reiseliv viser at de besøkende legger igjen nær to milliarder i varehandelen i kommunen, og 112 millioner brukes til andre tjenester enn overnatting, servering og opplevelser.

Reiselivsnæringen står for fem prosent av verdiskapingen og ti prosent av sysselsettingen i næringslivet i Oslo, og tilreisende legger da grunnlaget for drøyt én prosent av verdiskapingen og drøyt to prosent av sysselsettingen i næringslivet i kommunen.

Det aller meste av omsetningen fra overnatting, servering og opplevelser kommer fra oslofolk selv. Her fra Sørenga. Foto: Thomas Johannessen
Det aller meste av omsetningen fra overnatting, servering og opplevelser kommer fra oslofolk selv. Her fra Sørenga. Foto: Thomas Johannessen

Overturisme ikke et problem

Såkalt overturisme er ikke et problem i Oslo, men vi må ta høyde for at hovedstaden vil oppleve økt turisme både fra inn- og utland de neste årene. Internasjonalt spås reiselivsnæringen å vokse med 50 prosent innen 2030, ifølge Verdens turismeorganisasjon. Oslo har gode forutsetninger for å ta en enda større del av den internasjonale reiselivsveksten. Derfor er det viktig at kommunen planlegger for fremtiden.

Miljø og bærekraftig byutvikling har stort fokus hos Oslo kommune, men kommunen har per i dag ingen reiselivsstrategi. Oslo ble blant annet kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019, og byrådet har vedtatt at Oslo havn skal kutte CO2-utslipp med 85 prosent innen 2030 og bli nullutslippshavn på sikt.

Kommunen har tatt noen viktige grep, men vi savner en større forståelse av reiselivsnæringens bidrag til kommunen og reiselivets rolle i byutviklingen. Byrådspartiene nevner knapt reiseliv i programmene sine. Langsiktig planlegging og god dialog mellom byrådet, bystyret, lokalbefolkningen og oss i reiselivet er viktig i arbeidet med å utvikle og ivareta Oslo som bærekraftig reisemål.

Verdens mest attraktive reisemål

VisitOSLO har gått fra en volumstrategi til en lønnsomhets- og bærekraftstrategi. Målet vårt er å gjøre Oslo til verdens mest attraktive reisemål. Mest attraktiv betyr ikke travleste reisemål. Det er ikke et mål i seg selv å øke volumet av turister, men det er et mål å øke lønnsomheten i reiselivet på en bærekraftig måte.

For å få til dette er det viktig at privat og offentlig sektor jobber sammen for å spre besøkstrafikken jevnt utover året. Det ligger mye bærekraft i å skape attraktive tilbud som gjør at de som kommer hit blir her lenger eller at de velger å oppleve Norges hovedstad på andre tider av året enn i de mest travle sommerukene.

Vi trenger en reiselivsstrategi

Vi i VisitOSLO har en ambisjon om å utvikle bærekraftige opplevelser for alle besøkende – enten de kommer langveisfra eller de har adresse lokalt. Reiseliv handler ikke kun om utenlandske turister. Beboere og besøkende, enten de er fra Lofoten eller London, er like viktige.

Målet er å gjøre Oslo til en god by å leve i, fordi en god by å leve i er en god by å besøke. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig reiselivsstrategi. Dialog mellom Oslo kommune, lokalbefolkning og næringsliv er den beste oppskriften på hvordan vi som destinasjon best kan rigge oss for en bærekraftig reiselivsvekst.

Oslo kommune har bærekraftig vekst på agendaen. Med en reiselivsstrategi på plass vil kommunen være enda bedre rustet til å ivareta og utvikle Oslo som en bærekraftig og attraktiv destinasjon.

Powered by Labrador CMS