Travelt ut og inn av trikken på Schous plass, en av de mest populære trikkestoppene på Grunerløkka. Foto: Vegard Velle
Travelt ut og inn av trikken på Schous plass, en av de mest populære trikkestoppene på Grunerløkka. Foto: Vegard Velle

Beboerne på nedre Grünerløkka kan puste lettet ut. Trikkeholdeplassen på Schous plass er reddet

Ruter ønsket å legge ned trikkeholdeplassen på Schous plass. Etter protester fra lokalbefolkningen på nedre Grünerløkka, går bystyret inn for å opprettholde holdeplassen.

Publisert Sist oppdatert

Saken rundt trikkestoppen kommer opp i bystyret i dag. Der vil det bli flertall for å bevare holdeplassen.

Grünerløkka er i stadig endring. Så også reisevanene til oslofolk. Basert på dette, har Ruter ønsket å legge ned trikkeholdeplassen på Schous plass. Ruters nedleggelsesplaner er ikke populært blant beboere og lokalpolitikere.

Ikke minst har motstanderne av nedleggelse av holdeplassen vært redde for at eldre og funksjonshemmede vil få store problemer med å benytte seg av kollektivtilbudet på vinterstid.

Svært populær trikkestopp

— Jeg kommer ofte ikke med på trikken fordi den er så full og det er så mange som går av og på. Om Ruter legger ned denne stoppen, blir det krise, sier Ronja Bredenberg.

— Svært mange folk bruker denne stoppen, og i hvert fall om vinteren. Derfor er jeg veldig glad for at den beholdes. Holdeplassen er en naturlig hub på Grunerløkka, mener Per Ove Joakimsen.

Per Ove Joakimsen peker på at stoppen på Schous plass er en svært populær trikkestopp. Foto: Vegard Velle
Per Ove Joakimsen peker på at stoppen på Schous plass er en svært populær trikkestopp. Foto: Vegard Velle

En annen som er glad for at holdeplassen ikke blir lagt ned er ekspeditør på Bunnpris,  Naef Abdulkadir.

— For butikkens del er det en fordel med trikkestoppen. Når folk går av og på, går de gjerne innom butikken, sier Abdulkadir. Han pleier også selv å ta trikken til og fra Sandaker.

Naef Abdulkadir tar selv trikken til og fra jobben ved Schous plass. Foto: Vegard Velle
Naef Abdulkadir tar selv trikken til og fra jobben ved Schous plass. Foto: Vegard Velle

— Viktig med nærhet til kollektivtilbudet

— For oss er det viktig at folk reiser kollektivt. Og derfor er det viktig at det finnes trikkeholdeplasser der folk bor. Derfor det er riktig å opprettholde trikkeholdeplassen på Schous plass, sier byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG).

Reinvang er, i tillegg til å være byrådssekretær, også medlem av bydelsutvalget i bydel Grünerløkka for MDG. Han har merket seg beboernes engasjement i denne saken og medgir at dette har vært viktig for byrådets konklusjon om å bevare stoppet.

— Som lokalpolitiker har det vært imponerende å se engasjementet som lokalbefolkningen har vist for holdeplassen. Skal vi få flere til å reise kollektivt, er det også viktig at vi har holdeplasser der folk har behov for det, sier MDG-politikeren.

Rasmus Reinvang på Schous plass

Byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) er glad for at folk også i framtiden kan vente på trikken på Schous plass. Foto: Chrstian Boger

Ruter skyldte på effektiviteten

Bak forslaget fra Ruter om å legge ned holdeplassen på Schous plass, lå en vurdering om at holdeplassen på Schous plass lå for nær holdeplassene ved Nybrua og Olaf Ryes plass. Ruters vurdering var dermed at trafikken ville bli mer effektiv om trikken kunne slippe å stoppe på Schous plass.

— Ruter er opptatt av effektivitet og det er forståelig, men det må ikke gå på bekostning av kundene, påpeker Reinvang.

Trikkestoppet vil ikke bare bli bevart, men vil også bli oppgradert, slik at den får en universell utforming.

Thorvald Meyersgate skal bli Oslos triveligste gate

Redningen for holdeplassen kommer som et resultat av byrådets plan for opprusting av Thorvald Meyers gate. Arbeidet med utbedring av gata, som skal bli en ren trikkegate, starter i vinter og er anslått å stå ferdig.

På trikkestoppene ved Schous plass står det alltid mennesker og venter på neste trikk. Foto: Vegard Velle
På trikkestoppene ved Schous plass står det alltid mennesker og venter på neste trikk. Foto: Vegard Velle

Byrådet har store visjoner for den ærverdige gata og håper å gjøre den til et av byens mest attraktive rom for næring og byliv. Opprustingen vil blant annet bestå i en opprusting av gatedekket, bredere fortau og flere benker og sittemuligheter. Det at gata også blir en ren trikkegate, gjør at trikken vil få bedre framkommelighet enn i dag.

— Nå får Grünerløkkas hovedgate et virkelig løft for både trikken og folk flest. Opprustingen er gunstig for å skape et enda bedre byliv i hjertet av Løkka, sier Løkka-patrioten.