Byrådet ønsker som en del av klimasatsingen og byutviklingen å pålegge kjøpesentre og arbeidsgivere å ta seg betalt for parkeringen.
Byrådet ønsker som en del av klimasatsingen og byutviklingen å pålegge kjøpesentre og arbeidsgivere å ta seg betalt for parkeringen.

Byrådet vil pålegge å ta betalt for parkering på arbeidsplassen og ved kjøpesentre

Oslos rødgrønne byråd ber regjeringen gi grønt lys for at kommunen kan kreve at det skal tas betalt for parkering på arbeidsplasser og kjøpesentre.

Publisert

Det fremgår av budsjettforslaget for 2022. Hensikten med forslaget er ikke at privatpersoner skal måtte betale for å stå parkert på sin egen eiendom, ifølge VG.

I forslaget står det:

«Regjeringen må fjerne barrierer som hindrer utslippskutt i storbyene og forsterke virkemiddelbruken ut over det som ligger i regjeringens klimaplan, som for eksempel:

– Sikre forskrift som gir kommunene lov til å kreve at det tas betalt for privat parkering, for eksempel ved arbeidsplasser, for å stimulere til økt bruk av kollektiv, gange og sykkel ved arbeidsreiser.»

Flere reiser til fots og med buss

– Målet er å øke antall reiser til fots, på sykkel og kollektivt på bekostning av bil. Veitrafikken står for nær halvparten av klimautslippene i Oslo. Bilene opptar også mye verdifull plass, sier byråd for miljø- og samferdsel Sirin Hellvin Stav (MDG), til VG.

Hun understreker at p-avgiften er tenkt for næringsvirksomheter, kjøpesentre og kommunens virksomheter.

– Det er mange i Oslo som har tilgang til gratis parkering på arbeidsplassen, noe vi vet øker sannsynligheten for at man tar bilen. Jeg tror oslofolk flest er interessert i å bidra i klimadugnaden. To av tre arbeidsreiser i Oslo skjer allerede til fots, på sykkel eller med kollektivt, sier Hellvin Stav.

Powered by Labrador CMS