Slik så Plan- og bygningsetaten for seg Filipstad i 2013. Tjuvholmen ligger i forkant til høyre. Illustrasjon: Diiz for Plan og bygningsetaten
Slik så Plan- og bygningsetaten for seg Filipstad i 2013. Tjuvholmen ligger i forkant til høyre. Illustrasjon: Diiz for Plan og bygningsetaten

– Filipstad, ja takk!

Nesten 40 år med diskusjon er nok. Det Filipstad trenger nå er handling, ikke mer forhandling.

Publisert Sist oppdatert

Byrådet fortjener ros for å sette fart på utbyggingen av Filipstad. Tiden er inne for å fullføre den vestlige delen av Fjordbyen.

Forvandlingen av Oslos sjøfront, fra lukkede havneområder til levende byområder, er det viktigste som skjer i byen i vår levetid. Tjuvholmen var starten og er allerede en elsket bydel.

Bjørvika er ferdig i løpet av noen få år. Dette er rett tidspunkt for å realisere drømmene om Filipstad. Alt ligger til rette for en fantastisk bydel, med badeplasser, park, boliger, servering, havnepromenade og mye mer.

Samtidig kobles Frognerkilen og Filipstad til byen innenfor, slik at en stor deler av byen får enkel tilgang til sjøfronten.

Honnør for løsningen

Terje Kronen sier i et innlegg nylig «nei takk» til byrådets planlagte tunnel til 2,8 milliarder. Han påpeker svakheter med løsningen og ønsker seg en annen. Jeg tror det er viktig å ikke la det beste bli det godes fiende.

Filipstad har stått stille i mange år fordi det har vært vanskelig å enes om en løsning for vei og jernbane. Nå har byrådet drevet frem et kompromiss og fortjener honnør for det.

Nok diskusjon

Det vil ofte være noen som ikke er fornøyd med en utbygging, men det betyr ikke at man kan ta omkamper igjen og igjen. Det er viktig å komme videre.

Vår erfaring er at også arge motstandere ofte blir fornøyde når utbyggingen er fullført.  Min farfar lanserte utbyggingsforslag for området allerede på 1980-tallet.

Nesten 40 år med diskusjon er nok. Det Filipstad trenger nå er handling, ikke mer forhandling.

La alle påvirke

Da Tjuvholmen skulle bygges ut, valgte politikerne en prosjektkonkurranse som form. De laget klare rammer og lot en rekke utbyggere få fremme ulike forslag til løsning. Prosessen skapte stort engasjement og ga alle muligheten til å påvirke hvordan Tjuvholmen skulle bli.

Kanskje kan denne løsningen velges for deler av Filipstad også, slik at hele byens befolkning får være med på å forme fremtidens Filipstad.