DEBATT

— Politisk handling for kollektivtransporten nytter. Klimakrisa krever det, og folk i Oslo fortjener det, sier Ola Wolff Elvevold i Oslo SV.
— Politisk handling for kollektivtransporten nytter. Klimakrisa krever det, og folk i Oslo fortjener det, sier Ola Wolff Elvevold i Oslo SV.

- Kollektivpolitikken funker!

Takket være SV ble det bevilget penger til kompensasjonen til kollektivselskapene for tapte billettinntekter. Dette bidro til å opprettholde tilbudet, og det mener SVs Ola Wolff Elvevold vi ser resultatet av nå.

Publisert

Ferske tall fra Ruter viser en positiv tendens for antallet reisende i kollektivtransporten. Det kan se ut som at folk er i ferd med å vende tilbake til bussen, trikken og T-banen etter over to år med pandemi og ettervirkningene av den.

Oslo-folk setter pris på det som generelt er et svært godt kollektivtilbud. Men det var ingen selvfølge at kollektivtransporten skulle komme seg helberget gjennom pandemien. Faren var at sviktende billettinntekter ville tvinge fram kutt i tilbudet, og dermed en nedadgående spiral hvor de som satte seg i bilen under pandemien, ble værende der.

Den avtroppende Solberg-regjeringen la opp til å droppe kompensasjonen til kollektivselskapene for tapte billettinntekter, og Ap/Sp-regjeringen ville det samme. Byrådet ble nødt til å sette av midler for selv å kompensere. Og ikke minst prioriterte SV på Stortinget å øke bevilgningene betydelig for å opprettholde kollektivtilbudet, med 500 millioner i statsbudsjettet for 2022, 880 millioner i krisepakken på nyåret, og nye 500 millioner i revidert statsbudsjett.

Uten disse pengene, kunne vi nå vært i en situasjon med færre avganger og et dårligere kollektivtilbud i Oslo. Konsekvensen ville ganske sikkert blitt mer bilkjøring, og en dårligere reisehverdag for tusenvis av Oslo-folk.

Politisk handling nytter. Nå må vi tilbake til å videreutvikle kollektivtransporten, for fortsatt å flytte reiser fra bil til kollektiv og sykkel. Slik kutter vi utslipp, og slik skaper vi en grønnere og bedre by å bo i.

Vårt byråd har ambisjoner om lavere billettpriser. Samtidig øker nå bompengene, slik at det blir mindre attraktivt å velge bilen. Enigheten før sommeren om en ny Oslopakke 3-avtale sikrer både videre utbygging av blant annet Fornebubanen, bedre vedlikehold, og om noen få år mange flere avganger på T-banen, gjennom et nytt signalanlegg.

Politisk handling for kollektivtransporten nytter. Klimakrisa krever det, og folk i Oslo fortjener det. SV i byråd og SV på Stortinget skal fortsette arbeidet for en enda bedre kollektivhverdag for folk i Oslo.

Powered by Labrador CMS