Sørenga sjøbad er blant byens mest populære badeplasser. Vannkvaliteten derimot er ikke veldig bra, viser en ny rapport fra bymiljøetaten.
Sørenga sjøbad er blant byens mest populære badeplasser. Vannkvaliteten derimot er ikke veldig bra, viser en ny rapport fra bymiljøetaten.

Badevannet på populære Sørenga får strykkarakter

De fleste av Oslos badestrender hadde i fjor sommer veldig god vannkvalitet, viser ny rapport. Men badefavoritten Sørenga får derimot stryk.

Publisert

Det er lov å håpe at badesesongen 2020 blir minst like fin som i fjor. Selv om vi alle lever i uvisshet om når koronapandemien tar slutt.

Hver sommer tester bymiljøetaten i Oslo kommune kvaliteten på badevannet ved hovedstadens strender ukentlig. Statistikken fra i fjor, som nylig ble offentliggjort i en rapport, viser at vannkvaliteten på de alle fleste badeplassene i byen er meget god.

Men byens nyeste, og kanskje mest populære badeplass, Sørenga sjøbad, sliter derimot med vannkvaliteten. I seks av ukene i fjor sommer viste kommunens prøver en for stor konsentrasjon av koliforme bakterier.

Overvåker 42 badeplasser

Den hygieniske badevannskvaliteten overvåkes ved 42 av Oslos friluftsbad. Tre av dem ligger i Oppegård kommune, men Oslo forvalter badeplassene. Badevannskvaliteten på de overvåkede badeplassene var i 2019 stort sett ”utmerket”, slår rapporten fast.

— Sommeren 2019 var preget av høye temperaturer og en del kraftig22 nedbør. Badevannskvaliteten var stort sett veldig god, med unntak av Sørenga, hvor det ved flere anledninger ble tatt omprøver, skriver overingeniør i bymiljøetaten, Hans Kristian Daviknes, i rapporten.

Hvervenbukta er en av de mest populære badestrender om sommeren. Her var det ingen ting å si på vannkvaliteten i 2019.
Hvervenbukta er en av de mest populære badestrender om sommeren. Her var det ingen ting å si på vannkvaliteten i 2019.

Klassifiseringen av badeplassene etter EUs badevannsdirektiv viser at 31 av de 42 badeplassene klassifiseres som ”utmerket”, sju klassifiseres som ”god”, to som ”tilstrekkelig” og en som ”dårlig”.

I tillegg kommer Isdammen på Årvoll, hvor det foreløpig mangler nok data for klassifisering.

Bading frarådet seks ganger på Sørenga

De ukentlige eller månedlige vannprøvene tas manuelt på hvert prøvetakingsted og analyseres for innholdet av termotolerante koliforme bakterier. Dette er tarmbakterier som stammer fra mage og tarm hos varmblodige dyr, fugler og mennesker. Og som sprer seg via kloakk eller avrenning fra land.

Overstiger funnene mer enn 1.000 bakterier per 100 milliliter vann blir bading frarådet.

Ved seks av ukene i fjor sommer viste prøveresultatene fra Sørenga sjøbad bakterieverdier over grensen for tilrådelig bading. Verst var det i uke 29 i fjor hvor prøveresultatene viste over fire ganger så mye bakterier som grenseverdien tillater.

Flere av tilfellene av for høy bakterieforekomst ved Sørenga skyldes kjente hendelser.

Både et utslipp av fyringsolje i Alnaelva og senere ut i fjorden, og et kloakkutslipp førte til forhøyede bakterieverdier i løpet av sommeren i fjor. Et par kraftige regnskyll førte også til at det ble sendt ut varsel med fraråding mot å bade på Sørenga.

Powered by Labrador CMS