Flere tiltak for å bedre sykkelforholdene på Ring 2 skjer i år. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Flere tiltak for å bedre sykkelforholdene på Ring 2 skjer i år. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Mange nye sykkelfelt dukker opp innenfor ring 3 i år. Her er planene for ditt område

Publisert

Ring 2, Åkebergveien, Henrik Ibsens gate og Kongens gate er blant gatene som blir bedre tilrettelagt for sykkel i løpet av året, ifølge bymiljøetaten.

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister. For å få et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3 etablerer bymiljøetaten åtte nye byruter for sykkel.

Disse er åtte byrutene er Oslo kommunes viktigste satsingsområde på sykkel de neste tre årene. Men: Mye skjer allerede nå.

Sykkelfelt i Bergensgata

Bymiljøetaten planlegger å etablere sykkelfelt i Bergensgata på strekningen mellom Kristoffer Aamodts gate og Stavangergata, ifølge en pressemelding. I tillegg planlegges Badebakken ombygget til en avkjørsel der veien møter Maridalsveien/Bergensgata.

Bergensgata mellom Kristoffer Aamodts gate og Stavangergata inngår i byrute 8 Nydalen-St. Olavs plass. Denne ruta kobler sammen Nydalen, Bjølsen, Sagene, Bislett og sentrum. Traséen er 5,6 km lang, og går fra BI i Nydalen til St. Olavs plass.

For å frigjøre tilstrekkelig med plass til sykkelfelt innebærer forslaget at gateparkering på begge sider av gateløpet fjernes i kvartalet mellom Badebakken og Stavangergata. De to ladestasjonene for el-bil i Bergensgata vil erstattes med tre nye ladestasjoner i Holmestrandgata, informerer bymiljøetaten.

Bergensgata. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Bergensgata. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Ring 2 blir mer sykkelvennlig

I løpet av året skal etaten gjøre en rekke strakstiltak for å bedre sykkelforholdene på Ring 2, samt de kryssende sykkeltraseene på strekningen Blindernveien–Vogts gate.

Det skal oppgraderes fra holdeplassen like vest for Blindernveien til startpunktet for den tosidige sykkelveien med fortau ved Lilleborg kirke, en strekning på 2,5 kilometer.

Planlagte tiltak langs ring 2

  • Anlegge sykkelfelt der det er mulig
  • Krysstiltak for å knytte sammen sykkelforbindelser på tvers av Ring 2
  • Sykkelfelt føres på baksiden av bussholdeplasser
  • Kollektivfelt på deler av strekningen
  • Kantstopp for buss

Tiltakene er midlertidige i påvente av en fullstendig ombygging av Ring 2, hvor formålet er å legge til rette for trikk og et permanent anlegg for sykkel. Byrute 6 Skøyen-Carl Berners plass går langs Ring 2.

Henrik Ibsens gate får sykkelfelt

Henrik Ibsens gate mangler tilrettelegging for sykkel, men nå skjer det ting.

Begge sider av Henrik Ibsens gate fra Nationaltheatret og forbi Slottet får sykkelfelt i disse dager. I tillegg blir det en sykkelkryssing mellom Huitfeldts gate og Dronningparken.

Et unntak er strekningen forbi den amerikanske ambassaden, hvor det foreløpig bare er plass til sykkelfelt i vestgående retning.

Strekningen utgjør deler av byrute 5 Frogner-Galgeberg.

Henrik Ibsens gate. Foto: Bymiljøetaten
Henrik Ibsens gate. Foto: Bymiljøetaten

St. Halvards gate oppgraderes

I mai starter oppgraderingen av St. Halvards gate. Her skal bymiljøetaten blant annet fjerne brosteinsrekker for å gjøre plass til et bredt sykkelfelt i retning Galgeberg. Dette er også en del av byrute 5.

Den aktuelle strekningen i St. Halvards gate mangler i dag sykkelfelt. To smale asfaltstriper på utsiden av brede brosteinsrekker har til en viss grad i praksis fungert som sykkelfelt, men disse har ikke juridisk status som sykkelfelt, og er dessuten veldig smale og i dårlig forfatning.

På grunn av stor misnøye blant brukerne er det besluttet å erstatte den eksisterende løsningen med fartsdempende tiltak og sykkelfelt i østgående retning. I vestgående retning blir det på grunn av plassmangel ikke etablert sykkelfelt som en del av strakstiltakspakken. Her må syklister velge mellom å sykle i blandet trafikk eller på fortauet.

St. Halvards gate. Illustrasjon: Bymiljøetaten
St. Halvards gate. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Midlertidig sykkelfelt i Åkebergveien

I juni erstatter etaten bilparkering i Åkebergveien med et midlertidig sykkelfelt i retning Ring 2.

I 2018 starter byggingen av 2,2 meter brede sykkelfelt på eget nivå, adskilt fra kjørebanen og fortauet med kantstein. Slik Åkebergveien er utformet i dag, er det ikke plass til sykkelfelt på begge sider, og det midlertidige sykkelfeltet er et strakstiltak i påvente av ombygging.

Da vil syklister få et eget felt i motbakken opp mot Ring 2. Sykling vestover mot Grønlandsleiret vil foregå som i dag frem til ombyggingen er gjort.

Strekningen er en del av byrute 2 Smestad-Tøyen/Galgeberg.

Åkebergveien. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Åkebergveien. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Sykkelfelt og bredere fortau i Kongens gate

Bymiljøetaten planlegger å tilrettelegge bedre for syklende og gående i Kongens gate mellom Stortorvet og Vippetangen, som er langs deler av byrute 1 Torshov-Vippetangen. Tiltakene innebærer at parkeringsplasser omdisponeres til areal for opphold, aktivitet, gange og sykkel. Behovet for varelevering og øvrig nyttetransport skal likevel bli ivaretatt, ifølge etaten.

Kongens gate mellom Myntgata og Prinsens gate er i dag enveiskjørt i sørgående retning. De planlegger å åpne strekningen for toveis sykkeltrafikk ved å etablere et motstrøms sykkelfelt i nordgående retning.

Kongens gate mellom Akershusstranda og Myntgata er i dag toveiskjørt. Her planlegger de å etablere sykkelfelt, lage bredere fortau og få på plass bedre belysning.

Kongens gate. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Kongens gate. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Høring for planer om sykkelfelt i Jutulveien

I tillegg foreslås tiltak i Jutulveien for å gjøre det både lovlig og trygt å sykle i begge retninger, ifølge etaten. Strekningen inngår i byrute 7 Gaustad-Sinsen.

Planen er å etablere sykkelfelt i vestgående retning mellom Tåsenveien og Pastor Fangens vei, og sykkelfelt i begge retninger mellom Uelands gate og Tåsenveien.

Forslaget innebærer at uregulert gateparkering i Jutulveien mellom Pastor Fangens vei og Uelands gate fjernes for å frigjøre plass til sykkelfelt.

Tiltakene er på høring til 30. juni. Bymiljøetaten inviterer til et åpent møte onsdag 14. juni om planene.

Jutulveien. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Jutulveien. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Høring for planlagte tiltak på Frogner

Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate inngår i byrute 4 Frogner-Tiedemannsjordet.

Etaten planlegger å legge til rette for sykling i begge retninger på de enveisregulerte strekningene i løpet av høsten 2017, samtidig med innføring av beboerparkering på Frogner.

Tiltakene på Frogner er på høring til 16. juni.

Frogner. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Frogner. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Powered by Labrador CMS