Personbiler har parkert på fortauet ved Beierbrua. På høyre side rett foran de to personene er det malt et privat parkeringsfelt på fortauet (kommer ikke helt frem på bildet). Foto: Einar Spurkeland
Personbiler har parkert på fortauet ved Beierbrua. På høyre side rett foran de to personene er det malt et privat parkeringsfelt på fortauet (kommer ikke helt frem på bildet). Foto: Einar Spurkeland

– Kommunen svikter skolevei på Sagene

Vi synes det er trist at Oslo kommune er så lite opptatt av at det gamle området rundt Beierbrua tar hensyn til skolebarn og andre som ferdes til fots. Gåarealene må økes og bilarealene begrenses.

Publisert

Løkebakken Vel har ved flere anledninger tatt opp med bymiljøetaten i Oslo trafikkforholdene på vestsiden av Akerselven mellom Beierbrua og Ring 2 via Maridalsveien/Sagveien, ved Månefisken og Arbeidermuseet.

Området er et meget populært boligområde og turistmål for mange besøkende i Oslo, siden det ligger i hjertet av industrihistorien til Oslo. Her finner man rester av gamle industribedrifter og en rekke kultursteder som har besøk av hundrevis av besøkende daglig.

Her er det aktuelle området:

Skoleveien til Sagene skole

Området har også en betydelig befolkning med god blanding av eldre og barnefamilier der nevnte veier er skoleveien for barn i grunnskolen på Sagene skole.

Veinettet har fått skiltet beboerparkering – noe som er positivt, men når eksempelvis fortauet langs Maridalsveien 90 har blitt parkeringsplass, så tvinges barn og andre ut i den farlige og hullete Maridalsveien.

Langs hele linjen mellom Beierbrua og Ring 2 mangler det i dag sammenhengende fortau og der det er noe gangareal er det for smalt til barnevogner. Den farlige veibanen er eneste mulighet for gående.

Her er bilene parkert på tvers, rett over fortauet langs hekken til Maridalsveien 90. Foto: Einar Spurkeland
Her er bilene parkert på tvers, rett over fortauet langs hekken til Maridalsveien 90. Foto: Einar Spurkeland

Rullende trafikanter prioriteres

Det gjør ikke saken bedre at det flere steder er parkering på tidligere fortausarealer. Utenfor Sagene Bryggeri er det eksempelvis malt et privat parkeringsfelt helt ut til fortauskanten.

Kommunen følger ikke opp vei- og fortausarealer og mangler en strategi for hva slags kvalitet som skal tilbys. Det er uklare grenser mellom det som er de private grunneieres eiendommer og offentlige trafikk- og gangarealer. Dette står også i sterk kontrast til satsingen på sykkelveinettet i byen, likeså bil- og kollektivfelt.

Rullende trafikanter prioriteres i trafikken. Forholdene for gående i dette området, hvor barn og eldre er i flertall, er en skamplett for Oslo.

Trafikkbetjentene godtar parkering på fortau

Det er stor næringstrafikk i området som følge av at det er mange bedrifter som holder til i de gamle industrilokalene. Besøkende er ikke så nøye med hvor de parkerer, noe som ytterligere bidrar til dårlig trafikksikkerhet for skolebarna og andre. Det kan derfor se ut til at også trafikkbetjentene som skal overvåke den offentlige parkeringen godtar parkering på fortauer og i naturlige gangarealer.

Hele strekningen bør få et ansiktsløft og en vurdering med tanke på å skape bedre sikkerhet og trygghet for gående, blant annet flere fartsdumper eller andre innretninger som reduserer hastigheten til bilene.

Mange småbedrifter har henting og levering av varer store deler av dagen, noe som ytterligere forverrer trafikksikkerheten. Redusert hastighet i trange smågater som her er derfor helt nødvendig.

Powered by Labrador CMS