DEBATT

Skulpturen Solen og Jorden, på Christian Frederiks plass, har dueavstøtende pigger. Den representerer solen og jorden, dyrenes og menneskenes felles grunnlag for eksistens.
Skulpturen Solen og Jorden, på Christian Frederiks plass, har dueavstøtende pigger. Den representerer solen og jorden, dyrenes og menneskenes felles grunnlag for eksistens.

– Duepigger tar livet av duer og legitimerer fuglehat. Piggene er uetiske og må vekk

Vi oppfordrer kommunen til å vurdere montering av pigger opp mot andre forhold, som å skape et trivelig bymiljø. Er pigger som stikker opp av byens skulpturer og bygningsflater i samsvar med bymiljøetatens mål om å gjøre Oslo til en trygg, vakker og grønn by?

Publisert

Hovedstaden i Norge har nå duepigger på mange sentrale bygninger. Dette er bygninger som har en signaleffekt, slik som Oslo domkirke og Nationaltheatret.

Pigger av metall er skarpe, stikkende, kalde og harde. Når slike pigger monteres på byens mange overflater, skaper man en ugjestmild atmosfære.

— En negativt holdningsskapende effekt

Hensikten med piggene er å fordrive byduer, hvis bosted er i byen. Dette mener vi er uforenlig med å gjøre Oslo til en grønn by. En grønn by er et sted der fugler får leve i fred, side om side med byens befolkning.

Piggene gjør livet vanskelig for byduene, da de mister sitt tilholdssted og sin soveplass, og de mister muligheten til å sitte på gesimser, tak, avsatser og platåer hevet over bakkens mange farer.

I tillegg er piggene skadelige for duene, selv om velkjente skadedyrfirma hevder det motsatte. NOAH - for dyrs rettigheter har fått rapportert inn flere tilfeller der duer er kommet til skade eller har mistet livet som følge av pigger som er satt opp for å holde dem borte.

En due satt seg fast mellom piggene (Sandvika togstasjon 2021), en due ble hengende fast i piggene (Asker togstasjon 2020) og en dueunge ble spiddet på en pigg (Asker togstasjon 2021).

Pigger har også en negativt holdningsskapende effekt som legitimerer fuglehat og fuglefobi. Når kommunen går god for å montere dueavvisninger, sier kommunen samtidig: "Vi vil ikke ha dere her, dere er uønsket", og legitimerer på denne måten fuglehat.

— Et sterkt dyrefiendtlig signal

Når turister, besøkende og hjemreisende ankommer Oslo lufthavn eller Oslo sentralstasjon, ønskes de velkommen av skilt med duepigger på.

Vi viser til skulpturen og fontenen "Solen og Jorden" på Christian Frederiks plass ved Oslo S, som er midlertidig demontert. Denne har hatt duepigger. Det stod altså dueavstøtende pigger opp fra en skulptur som representerer solen og jorden, dyrenes og menneskenes felles grunnlag for eksistens.

Skulpturen er nå til rehabilitering, ikke på grunn av dueavføring, men på grunn av skader på det tekniske anlegget. Slik vi forstår det, er det aktuelt å justere piggene ved ny montering sommeren 2022.

Vi vil i den forbindelse oppfordre byggherren, kulturetaten, om å unngå montering av duepigger på denne skulpturen. Det er ikke bare visuelt uestetisk med pigger, det er fremfor alt uetisk å benytte slike innretninger for å holde fuglene unna.

Det er et sterkt dyrefiendtlig signal som kan bidra til å forsterke de negative holdninger som mange allerede har til duer og andre fugler.

— En glede og berikelse

I stedet for å prøve å fordrive duene, bør kommunen bygge opp om positive og respektfulle holdninger til dyrelivet. Dueavføring på skulpturer er langt mindre uestetisk enn pigger.

Duer har en sosial funksjon for mennesker, og for mange urbane mennesker er mating av duer og samvær med duene det nærmeste de kommer naturen i hverdagen.

Britiske forskere, psykologer og ornitologer har samarbeidet om en studie hvor den mentale helsen til 270 personer ble observert. Resultatet viste at de som hadde småfugler rundt seg, hadde lavere risiko for å utvikle stress, angst og depresjon.

Renhold av miljøet der duene lever, bør være tilstrekkelig tiltak. Vi trenger ikke pigger som gjør livet utrivelig og farlig for våre små venner. Vi bør slutte å problematisere nærvær av duer og andre fugler, men heller legge til rette for en fredelig sameksistens. Duene hører til i byen og er en naturlig del av bymiljøet, til stor glede og berikelse for mange mennesker.

Powered by Labrador CMS