Bydelsutvalget på Frogner (2015). Foto: Frogner Høyre
Bydelsutvalget på Frogner (2015). Foto: Frogner Høyre

— Bymiljøetaten overser oss. Ruter kjører på. Hva vil byrådet med bydelsutvalgene?

Publisert Sist oppdatert

Kommunens etater ignorerer oss. Hva vil egentlig byrådet med bydelsutvalg som ikke får uttale oss om prosjekter som berører våre nærmiljøer?

I noen saker kan det virke som om byrådet har dårlig tid og pålegger sine etater og virksomheter å ferdigstille svære prosjekter så fort som mulig. Så får heller de lokaldemokratiske prinsippene ligge. La meg komme med noen eksempler.

Ruter inviterer ikke bydelsutvalget

Ruter inviterer til informasjonsmøte med næringslivet og andre interesser om byutvikling ved Majorstuen stasjon. Dette er et svært byutviklingsgrep som vil påvirke all infrastruktur i bydelen, både trafikalt og når det gjelder barnehageplasser og kapasitet i skolene.

Bydelsutvalget er ikke invitert til å få informasjonen og delta i prosessen. Våre spørsmål og eventuelle innspill, som kan være premissgivende, er ikke blitt hørt. Ved en tilfeldighet blir jeg oppmerksom på dette og klarer å sende en mann på en dags varsel. Rett og slett uholdbart.

Ruter overkjører lokale beboere

Ruter har en strategi for holdeplasser. Denne har stort sett gått ut på å legge ned mange holdeplasser i byen, inkludert i Frogner bydel.

Den nye strategien sier at det skal være 600-800 meter mellom holdeplassene og at trikken og bussene skal transportere passasjerer raskest mulig ut og inn av sentrum. Da er det ikke så nøye med behovet for kollektivtrafikk for oss som bor i indre by. Heller ikke her inviterte Ruter bydelsutvalget til å komme med innspill og kommentarer til planer som allerede er lagt.

De ruller ut den nye planen og gir blaffen i hva lokalbefolkningen måtte mene og hva de lokale folkevalgte måtte ha av innspill. Det er udemokratisk, og vi er overkjørt igjen.

Overkjørt rundt gateparkeringen på Frogner

Bymiljøetaten har åpenbart også fått beskjed om å gjennomføre fort og ikke si fra til noen når de skal fjerne over 400 gateparkeringsplasser på Frogner, til fordel for sykkeltraseer.

Men lokale krefter og bydelsutvalget nøyer seg ikke med totalt manglende informasjon, null involvering og at bydelsutvalget ikke blir hørt. Da velger bymiljøetaten i Oslo kommune å gjennomføre informasjonsmøter og bedre informasjonen om prosjektet. Vi blir sågar lovet muligheten til å komme med innspill til alternative løsninger.

Debatten ender med et innbyggerforslag som ble behandlet i bystyret 1. mars og et vedtak som skal lovlighetskontrolles av fylkesmannen.

Hva har vi bydelsutvalgene for?

Disse sakene illustrerer en arroganse og en mangel på vilje til å involvere lokalbefolkningen og bydelsutvalgene i store prosjekter. Det kan virke som om byrådet har gitt instrukser om at her skal det kjøres på, ingen legger merke til det.

Mitt spørsmål er: Hva vil byrådet med bydelsutvalgene? Hva skal vi brukes til når vi ikke en gang skal få uttale oss om prosjekter som berører våre nærmiljøer og vår del av byens utvikling?