DEBATT

Bygdøy allé i fjor høst da arbeidet med å fjerne bussfeltet til fordel for sykkelfelt så vidt var i gang. Nå er kollektivfeltet borte.
Bygdøy allé i fjor høst da arbeidet med å fjerne bussfeltet til fordel for sykkelfelt så vidt var i gang. Nå er kollektivfeltet borte.

- River Oslo i filler med forbud og uvettig maktmisbruk

— Oslofolk betaler en høy pris for byrådets ytterliggående samferdselspolitikk. Det er trist at det grønne skiftet gjøres til noe splittende, utrivelig og fornuftsstridig.

Publisert

Bystyret vedtok sist uke en strategi med nærmere 50 klimavedtak for hovedstaden. Disse vil få inngripende konsekvenser for innbyggernes hverdagsliv i årene fremover. Noen endringer blir dramatiske.

Et bredt flertall fra Rødt til Høyre støttet byrådets forslag om at alle personbiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030. Det betyr i praksis at alle bensin-, hybrid- og dieselbiler forbys. Dersom du eier en slik bil, vil du om få år ikke kunne bruke den lenger, hvis du ikke velger å flytte.

— Skuffende fra Høyre

De samme partiene vil tvinge frem en reduksjon i biltrafikken på 20 prosent innen 2023 og en tredel innen 2030, sammenliknet med 2015. I løpet av et par år skal med andre ord én av fem bilturer vekk. Det vil bystyret presse frem ved å sørge for at summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner og innstramminger i kjøremulighetene kommer på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene.

Det var ikke uventet at rød side ville få med seg Venstre og KrF. Mer skuffende var det at selv Høyre ble med på en så bilistfiendtlig politikk, med urimelige og inngripende tiltak i folks hverdag. Det er lite igjen av den konservative fornuftsrefleksen som tidligere kjennetegnet partiet i Oslo-politikken.

I Fremskrittspartiet mener vi at det beste er å legge positivt til rette for å få flere til å ta miljøvennlige valg. Vi vil at skatte- og avgiftsmessige incentiver skal bidra til klimagunstig kjøp når den gamle bilen er moden for utskifting.

Unødvendig med tvang

Istedenfor forbud og tvang ønsker Frp positive tiltak og virkemidler. Da kan grønn omstilling bli noe positivt for alle, istedenfor noe som forarger, skaper vanskeligheter og gir politikerforakt.

Når det gjelder bilparkens sammensetning, ser vi at slike føringer allerede virker som bare det. I Oslo dominerer elbilene nybilsalget fullstendig. Innfasingen går raskere enn de fleste kunne forestilt seg. Tvangspolitikken er rett og slett unødvendig.

Makt og medgang har dessverre gitt byrådet tunnelsyn. Symbolvedtak som viser manglende praktisk forståelse for folk flest kommer på løpende bånd. På samferdselsområdet er bilfiendtligheten mest fremtredende, med fjerning av parkeringsplasser i stor skala, 54 nye bomstasjoner, økte takster og stengning av gater.

Skaper kork og kaos

Det ser ikke ut til å gjøre inntrykk at en rekke av tvangstiltakene påviselig gjør stor skade. Stengningen av Løkkeveien skaper kork og kaos i sentrum vest. Fjerning av kollektivfeltene i Bygdøy allé til fordel for tilnærmet tomme sykkelfelt gir lange køer og store forsinkelser for busstrafikken. Oslofolk lider fordi teori-politikere styrer etter en fiks idé.

Bystyreflertallets politikk på samferdsel synes å være helt frikoblet fra folks hverdagsbehov, og minner om gammeldags plansosialisme. Da hjelper det ikke med grønn innpakning.

Powered by Labrador CMS