DEBATT

I bystyremøtet på onsdag skal Oslos tilbakemeldinger på Nasjonal Transportplan behandles. Et svært viktig tema for byen vår.
I bystyremøtet på onsdag skal Oslos tilbakemeldinger på Nasjonal Transportplan behandles. Et svært viktig tema for byen vår.

Det rødgrønne byrådet har glemt at miljø er mer enn klima

Det må ikke nødvendigvis brukes mer penger på samferdsel, men pengene må brukes på en mer fornuftig måte.

Publisert

På onsdag vedtar bystyret i Oslo sine innspill til Nasjonal transportplan 2022-2032. Byrådets forslag til høringsuttalelse er blant annet for svak på miljøfeltet.

Tiden der samferdselspolitikken handler om å legge stadig mer natur og matjord under asfalt er forbi. Hvis vi skal nå egne mål om å redusere klimagassutslipp og ta vare på det biologiske mangfoldet, må vi løfte blikket fra vår egen navle og se hva som er best for landet, ikke bare best for Oslo på kort sikt.

Det er svakt at det rødgrønne byrådet har glemt at miljø er mer enn klima i sitt forslag til høringsuttalelse. Svaret på koronakrisa er økt selvforsyning av blant annet mat i Norge, både av beredskaps-, klima-, distrikts- og næringspolitiske hensyn. Vi er derfor glade for at det ser ut til at vi i Rødt får flertall for forslaget om at samferdselsprosjekter ikke skal bidra til å bygge ned matjord og natur.

Oppgrader havnenettet

Heller enn å bygge stadig flere kapasitetsøkende veier, må vi satse på vedlikehold og trafikksikkerhet. Lite er mer effektivt for både klima og trafikksikkerheten enn å få trailere vekk fra veiene og over på bane og sjø. Det krever også investeringer andre steder i landet enn i Oslo, men vil sterkt redusere antallet trailere som daglig går gjennom byen vår.

Vi utfordrer byrådspartiene til å støtte våre forslag om å oppgradere havnenettet og styrke jernbanen, inkludert nødvendige oppgradering på Alnabru. Navet i norsk godstrafikk kan ikke begrenses av byrådets dårlige forslag om å bygge mer boliger i et av Norges mest trafikkerte veiområder i dalbunnen i Groruddalen.

Nei til overkjøring av lokaldemokratiet

Byrådet vil satse på bane over flytrafikk, noe vi støtter. Men vi forstår ikke hvorfor de ikke vil støtte våre forslag om å gå mot alle utvidelser av store flyplasser. Ikke minst når Avinors mål om fire prosent økt flytrafikk hvert år, heller burde snus på hodet slik at målet blir en like stor reduksjon. Kuttet må i første rekke tas i trafikken mellom de store flyplassene i Sør-Norge.

De siste ukene har vi vært vitne til at staten, ved samferdselsminister Knut Arild Hareide, har trua med å ta tilbake milliardstøtta til viktige kollektivprosjekter i Oslo hvis Viken og Oslo fortsetter å si nei til full utbygging av det miljøfiendtlige motorveiprosjektet E18 Vestkorridoren. I tillegg til mer privatbilisme, gir prosjektet skyhøy bompengebelastning for bilister. Et flertall i Oslo og Viken er mot.

Vi er glade for at vi har fått med oss et klart flertall i bystyret på en beskjed til staten om å slutte å overkjøre lokaldemokratiet ved å bruke ultimatum. Det er alvorlig at staten overprøver og motarbeider demokratisk framforhandlede avtaler om prioriteringer og løsninger.

Transportpolitikken i regionen må i størst mulig grad forankres i åpne og breie demokratiske prosesser i bystyret i Oslo, kommunestyrene i området og fylkesstyret i Viken. Bare slik kan vi komme til en enighet som varer over tid.

Anbud i kollektivtransporten er ikke smart

Det er flere forslag vi i Rødt ikke får med oss et flertall bak på onsdag. Vi er spesielt forundra over at Arbeiderpartiet, SV og MDG ikke støtter oss i at konkurranse- og anbudssystemer skaper stort byråkrati, lite forutsigbarhet og variabel kvalitet i utbygginger og vedlikehold av infrastruktur, og for driften av kollektivtransporten.

Vi veit at anbudssystemet øker presset på arbeidernes lønns- og pensjonsvilkår, og bidrar til økt omfang av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det er nødvendig å stanse bruken av anbud og oppsplitting innenfor kollektivtransporten, også i Oslo kommune der bussen er anbudsutsatt.

I stedet bør mer av arbeidet gjøres i egenregi med gode arbeidsvilkår og der ansatte har medbestemmelse og deres kompetanse brukes til kvalitetsutvikling. Slik sikrer man fagkompetanse og langsiktig kvalitet heller en lavest mulig pris.

Det må ikke nødvendigvis brukes mer penger på samferdsel, men pengene må brukes på en mer fornuftig måte. Vi i Rødt ønsker å bygge en rask, trygg og utslippsfri samferdselssektor som skal bidra til å gjøre folks hverdag enklere over hele landet. Det krever at det rødgrønne byrådet i Oslo innser at miljøvennlig samferdselspolitikk ikke stopper på Østlandet.

Powered by Labrador CMS