Uteservering i dagens Thorvald Meyers gate. I fremtiden skal midtre del av gata få bredere fortau. Foto: VisitOslo/Tord Baklund
Uteservering i dagens Thorvald Meyers gate. I fremtiden skal midtre del av gata få bredere fortau. Foto: VisitOslo/Tord Baklund

Bredere fortau og mer uteservering. Slik blir "nye" Thorvald Meyers gate

En av Oslos aller viktigste strøksgater skal rustes opp på Grünerløkka. Prosjektet legges ut på anbud i august.

Publisert

Thorvald Meyers gate er hovedgata på Grünerløkka. Med sine en kilometer er den like lang som Karl Johans gate.

Den er svært godt besøkt og et utfluktsmål, men tross mye folkeliv er fortauene trange og slitte.

Gata trenger en opprusting for å gi bedre forhold for trikken og alle fotgjengerne, påpeker bymiljøetaten i en pressemelding.

Bredere fortau med uteservering

— Bymiljøetatens mål er at Thorvald Meyers gate skal bli en av Oslos mest attraktive gater for næring, byliv og trikk. Trikk og fotgjengere skal prioriteres, sier prosjektleder Yngve Ruud i pressemeldingen.

Både gata, trikkeskinner, fortau og deler av vannforsyningsanlegget skal forbedres. Midtre del av Thorvald Meyers gate får bredere fortau og møbleringssoner tilrettelagt for uteservering, benker og varelevering.

Den midterste delen av Thorvald Meyers gate skal oppgraderes først. Her blir det bredere fortauer og soner som tilrettelegger for uteservering, benker og varelevering. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Den midterste delen av Thorvald Meyers gate skal oppgraderes først. Her blir det bredere fortauer og soner som tilrettelegger for uteservering, benker og varelevering. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Birkelunden kulturmiljø

Øvre del av Thorvald Meyers gate tilhører Birkelunden kulturmiljø, som er fredet. Her legges det ikke asfalt, men strekningen får en mer historisk utforming med storgatestein i gata og granitt i gangsonen.

— I øvre del, som er del av Birkelunden verneområde, skal trikkesporet kombineres med storgatestein, dette er kanskje den mest utfordrende og spennende delen av anleggsarbeidet, forklarer Ruud.

Bevilgningen er mindre enn Storgata som også skal rustes opp, men der Storgata har mye arbeid som pågår under gata, er det er mer arbeider over gata (i gata og fortau) i Thorvald Meyers gate. Det som her gjøres er derfor svært synlig for publikum og for Oslo by.

Området ved Paulus kirke får storgatesteindekke i trikkesporene og fortauene langs bygårdene blir bredere. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Området ved Paulus kirke får storgatesteindekke i trikkesporene og fortauene langs bygårdene blir bredere. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Får ikke sykkelfelt

Det større perspektivet er at prosjektet er en del av det kommunen kaller Trikkeprogrammet, som skal sørge for at byens trikkestrekninger er klare til å ta i mot de første nye trikkene i 2020.

Thorvald Meyers gate prioriteres for trikk og fotgjengere og stenges for gjennomfartstrafikk.

Det tilrettelegges ikke for sykling i gata fordi Markveien har sykkelfelt.

To år med arbeider

Selve arbeidet har tre hovedfaser,  som detaljplanlegges med entreprenør. Først ute er de bredere fortauene og møbleringssonene:

  • Fase 1 (midtre del av Thorvald Meyers gate), desember 2018–mai 2019: Bredere fortau og møbleringssoner.
  • Fase 2 (nedre del), mai 2019–september 2019: Etablering på eksisterende trikkeplate.
  • Fase 3 (øvre del), oktober 2019–mai 2020: Storgatestein i trikkegate.

Hvis alt går etter planen er er hele oppgraderingen ferdig sommeren 2020.

Prøver å skjerme butikkene

Som andre steder på Grünerløkka er næringslivet i Thorvald Meyers gate preget av små nisjebutikker.

Bymiljøetaten skriver at de har et mål om å sørge for god tilrettelegging for de næringsdrivende i anleggsfasen og at de legger vekt på god tilgjengelighet for varelevering og ferdsel gjennom hele prosjektet.

— Vi har jobbet med Thorvald Meyers gate i lengre tid nå. Dialog med næringslivet har pågått i snart ett år, og vi har en nabokontakt i prosjektet. Et godt grunnlag er lagt for god gjennomføring av prosjektet, og vi er ivrige etter å komme i gang, sier Ruud.

Powered by Labrador CMS