DEBATT

Du og jeg skulle takke de modige menneskene som utsetter seg for fengsel og bøter, for å rope et varsku på våre barn og barnebarns vegne, sier Erland Kiøsterud.
Du og jeg skulle takke de modige menneskene som utsetter seg for fengsel og bøter, for å rope et varsku på våre barn og barnebarns vegne, sier Erland Kiøsterud.

Åpent brev til justisminister Monica Mæland: Du burde takke disse modige menneskene

I høst demonstrerte 53 borgere utenfor Olje og energidepartementet. De endte med å bli isolert på glattcelle i 10-15 lange, skremmende timer for deretter å bli ilagt skyhøye bøter på mellom 17.000 og 19.000 kroner. Skammer regjeringen seg? Er det derfor den slår så hardt ned på borgerne?

Publisert

Onsdag 21. september 2020 demonstrerte vel hundre borgere utenfor Olje- og energidepartementet og i krysset Frederiks gate-Karl Johans gate mot den norske statens opphenting av olje og gass.

Demonstrantene nøyde seg ikke med å protestere, de benyttet seg av sivil ulydighet og blokkerte inngangen til Olje og energidepartementet. De satte seg ned og hindret trafikken i veikrysset på nedsiden av Slottet.

De ville si klart og tydelig ifra at den norske statens olje- og gassopphenting gjør ubotelig skade på naturen — vårt felles livsmiljø. De protesterte på vegne av kommende generasjoner, på vegne av dine og mine barn og barnebarn. Og de demonstrerte på vegne av den sårbare naturen.

I fjor høst demonstrerte klimaaksjonister i Extinction rebellion foran Olje- og energidepartementet. Etterpå fikk de skyhøye bøter. Det reagerer forfatter Erland Kiøsterud sterkt på.
I fjor høst demonstrerte klimaaksjonister i Extinction rebellion foran Olje- og energidepartementet. Etterpå fikk de skyhøye bøter. Det reagerer forfatter Erland Kiøsterud sterkt på.

Fikk skyhøye bøter

Våre medborgere som demonstrerte var fredelige, pent kledd, dedikert ikke-voldelige mennesker, og de oppførte seg ordentlig og høflig mot forbipasserende og mot politiet. Likevel, ærede justisminister, etter bare noen minutter, ble det gitt ordre om å gå til arrestasjon.

53 av dem ble arrestert, de satt isolert på glattcelle i 10-15 lange skremmende timer for deretter å bli ilagt skyhøye bøter på mellom 17.000 og 19.000 kroner.

Hva hadde disse menneskene gjort? Med sine skjøre kropper hadde de uttrykt det flere og flere nå forstår: at den norske olje- og gassproduksjonen som står for to prosent av det globale forbruket av olje og tre prosent av det globale forbruket av gass, må avvikles. Den ødelegger livsmiljøet vårt – fordi den med sine produkter, plasten inkludert, forgifter atmosfæren, naturen, havene, dyrene og menneskene.

Det er farlig

Alle vet dette. Det er farlig det som foregår, global oppvarming og tap av biologisk mangfold truer selve livet på jorden. Når regjeringen etter tiår med protester ikke forstår det, ikke hører, hadde de ingen annen mulighet enn å bruke sivil ulydighet for å si ifra.

Og hvem var det som en tidlig høstmorgen den 21. september satte seg ned foran Olje- og energidepartementet og i krysset på nedsiden av Slottet? Det var vanlige, fredelige, lovlydige borgere, studenter, funksjonærer, småbrukere, arbeidere, lærere, flere av dem eneforsørgere, lavtlønte, som tok på seg byrden å si ifra på vegne av oss alle om det som foregår.

Det var vanlige, fredelige og lovlydige borgere som tok på seg byrden å si ifra på vegne av oss alle i aksjonen foran olje- og energidepartementet, sier Erland Kiøsterud.
Det var vanlige, fredelige og lovlydige borgere som tok på seg byrden å si ifra på vegne av oss alle i aksjonen foran olje- og energidepartementet, sier Erland Kiøsterud.

Mange av dem hadde aldri blitt arrestert før og med uoverkommelige bøter på 17.000 til 19.000 kroner opplevde flere brått økonomien sin truet. Det var et sjokk for dem.

Forbered deg på fengsel

Med langvarig bruk av isolasjon i politiarrest og avskrekkende bøter, ville din regjering åpenbart statuere et eksempel: Demonstrerer du mot vår olje- og gassutvinning, kaster vi deg på glattcelle og vi gir deg så høye bøter at du vil komme til å tenke deg om mer enn en gang, før du igjen benytter deg av ytringsfriheten.

Din etats reaksjon mot disse fredelige demonstrantene har skapt et demokratisk problem, den er et alvorlig angrep på ytrings- og forsamlingsfriheten, garantert i Norges grunnlov og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Beskjeden er: For å kunne ytre deg i Norge i dag må du både være velstående og forberedt på fengsel.

Skammer du deg?

Da Mahatma Gandhi, Rosa Parks og Martin Luther King jr. med så stor trygghet benyttet seg av sivil ulydighet, var det fordi de visste at de hadde historien på sin side.

Med loven i hånd hindret de engelske kolonialistene den indiske befolkningen i å frigjøre seg, med loven i hånd hindret det amerikanske politiet de fargede i deres kamp for rettferdighet og likeverd. Med loven i hånd hindrer den norske staten i dag fredelige borgere i å sikre fremtidige generasjoner et fritt liv i et rikt livsmiljø.

Historiens dom over den norske statens undertrykkelse av borgere som protesterer mot dens livsødeleggende olje- og gassutvinning, kommer til å bli hard.

Ærede justisminister, din regjering må i likhet med den indiske og amerikanske i sin tid, være uinformert. Kanskje skammer regjeringen din seg også, kanskje det er derfor, i frykt for å bli sett, at den slår så hardt ned på borgerne. Hva er skjedd i det demokratielskende landet som deler ut Nobels fredspris?

Extinction Rebellion blokkerer hovedfartsåra nedenfor Slottet i høst.
Extinction Rebellion blokkerer hovedfartsåra nedenfor Slottet i høst.

Fellesskapet er truet

Når vi i dag, foran justisdepartementet og foran norske ambassader og konsulater rundt om i verden, demonstrerer mot den norske statens behandling av demonstrantene den 21. september, er det for å si klart ifra om hvilket alvorlig blindspor den norske regjeringen befinner seg på.

Demokratiet forutsetter en mangfoldig, levedyktig natur, frihet til å demonstrere, et rikt livsmiljø for menneskene, dyrene og plantene. Uten en levedyktig natur, uten et rikt livsmiljø, er grunnlaget for demokratiet borte. Uten en levedyktig natur har vi ikke noe å fordele. Uten en levedyktig natur er fellesskapet vårt truet.

Frafall bøtene

I sannhet skulle du og jeg takke disse modige menneskene som utsetter seg for fengsel og bøter, for å rope et varsku på våre barn og barnebarns vegne.

Jeg ber deg derfor om å bidra til å stanse den skadelige olje- og gassproduksjonen. La oss sammen ta kostnadene for omstillingen. Og jeg ber deg, i ytrings- og forsamlingsfrihetens navn, om å frafalle de urimelige høye bøtene som er gitt våre borgere, slik at den frie ytring og sivil ulydighet igjen er sikret i vårt åpenbart skjøre demokrati.

Powered by Labrador CMS