Aksjonen endte med at politiet bar vekk og anholdt tre av klimaaktivistene fra Extinction Rebellion.
Aksjonen endte med at politiet bar vekk og anholdt tre av klimaaktivistene fra Extinction Rebellion.

Klimaaksjonister frikjent i retten etter å ha gått på ski opp Bogstadveien. Politiet får kritikk

Aktivistene fra Extinction Rebellion ble i dag frikjent fullt ut i Oslo tingrett. Dommeren støtter seg på en dom i Den Europeiske Menneskerettsdomstol mellom politisk opposisjonell Alexi Navalny og den russiske staten.

Publisert

Det var for ett år siden de tre klimaaksjonistene gikk opp Bogstadveien for å sette søkelys på de urovekkende klimaendringene. Underveis ble aksjonistene pågrepet, båret inn i politibilen og ilagt en bot, som de nektet å vedta.

I dag fikk aktivistene lest opp dommen i Oslo tingrett. Retten mener arrestasjonen og bøteleggingen var en unødvendig reaksjon og frikjenner aktivistene fullt ut.

– Vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag for synspunktet om at politiets samlede reaksjon i dette tilfellet var uforholdsmessig, sier forsvarer Carsten Smith Elgesem.

Ikke kranglete, voldelige eller bråkete

Dommeren skriver i sin dom: «Etter bevisførselen har retten vanskelig å få tak i behovet for pågripelsen, innbringelsen og boten».

Også selve arrestasjonen stiller dommeren spørsmålstegn ved: «Bevisførselen, herunder videoene, har ikke vist at de tre skiløperne på noe vis forholdt seg kranglete, voldelige, bråkete eller på annen måte så forstyrrende at pågripelse og innbringelse i arresten fremsto som en på stedet nødvendig løsning».

Extinction Rebellion sto bak denne aksjonen som markerte de endrede klimaforholdene på planeten.
Extinction Rebellion sto bak denne aksjonen som markerte de endrede klimaforholdene på planeten.

– Dette er en velbegrunnet og fornuftig dom, som viser at menneskerettighetene har praktisk betydning for politiet og påtalemyndighetens mulighet til å gripe inn i fredelige demonstrasjoner. I et demokratisk samfunn må man akseptere at fredelige demonstrasjoner forårsaker mindre forstyrrelser i dagliglivet, sier Smith Elgesem.

Russisk opposisjonell setter presedens

Dommeren støtter seg på en dom fra 2018 i Den Europeiske Menneskerettsdomstol mellom den politisk opposisjonelle Alexei Navalny og den russiske staten som begrunnelse for frifinnelsen. Navalny er for tiden fengslet etter protester i Russland.

I den aktuelle dommen sier menneskerettsdomstolen at en fredelig demonstrasjon i utgangspunktet ikke skal trues med kriminelle sanksjoner, spesielt frihetsberøvelse.

Dommeren vektlegger aksjonens fredelige, humoristiske form og kaller det «et avslappet og humorisktisk lite opptog». Videre skriver dommeren: «skiløperne fylte veibanen knapt mer enn to-tre el-sparkesyklister eller syklister i bredden – noe man ofte ser i Hegdehaugsveien og Bogstadveien en lørdag formiddag».

Inngrep i demonstrasjonsfriheten

Advokatfullmektig Smith Elgesem sier:

– Dommen fastslår at selv om boten er gitt for å ikke etterkomme politiets pålegg, så har den såpass nær sammenheng med demonstrasjonen at man anser det som et inngrep i demonstrasjonsfriheten. Slike inngrep må være nødvendige og proporsjonale hvis de skal være lovlige. Det kan altså ikke være noen automatikk i at det gis bøter for å ikke etterkomme pålegg i forbindelse med fredelige demonstrasjoner.

– En eventuell bot må vurderes konkret i lys av demonstrasjonsfriheten i Grunnloven og Den Europeiske Menneskerettsdomstol, hvor det er en særlig høy terskel for å tillate at man straffes for å delta i en fredelig demonstrasjon.

Powered by Labrador CMS