— I møte med faktabaserte motforestillinger velger helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tvang i stedet for å lytte, heter det i kronikken.
— I møte med faktabaserte motforestillinger velger helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tvang i stedet for å lytte, heter det i kronikken.

Eks Ap-statsrådene Gudmund Hernes og Tove Strand går hardt ut mot Støre-regjeringens nedleggelse av Ullevål sykehus

— Nedleggelse av Ullevål sykehus rammer beredskapen for omfattende skader ved store ulykker, branner, eksplosjoner eller terroranslag, mener de to tidligere Ap-toppene Gudmund Hernes og Tove Strand.

Publisert

Under deler av 1980- og 90-tallet var både Gudmund Hernes og Tove Strand helseministre i Gro Harlem Brundtlands Ap-regjeringer.

I en Aftenposten-kronikk, signert sammen med 11 andre kjente fagfolk innen medisin, går Hernes Og Strand kraftig ut mot helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og Støre-regjeringens beslutning om å legge ned Ullevål sykehus.

— Kjerkol velger tvang fremfor å lytte

Gudmund Hernes (Ap) er helseministeren som i sin tid fremmet fastlegeordningen, som ble vedtatt av et stort flertall på Stortinget.
Gudmund Hernes (Ap) er helseministeren som i sin tid fremmet fastlegeordningen, som ble vedtatt av et stort flertall på Stortinget.

De 13 kronikkforfatterne mener Ullevål sykehus som alternativ til nytt Gaustad-sykehus aldri er blitt skikkelig utredet.

Ullevål-alternativet er kun blitt "belyst", skriver de 13 faglige og politiske tungvekterne.

Regjeringens overkjøring av oslopolitikerne og kommunens planmyndigheter refses.

— I møte med faktabaserte motforestillinger velger helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tvang i stedet for å lytte, heter det i kronikken.

— At regjeringen svarer med å overstyre Oslos planetat i reguleringssaken, løser ingen av de grunnleggende problemene. Det fremstår på ingen måte som en «nødvendig demokratisk prosess», skriver Hernes, Strand og de 11 andre.

Frykter katastrofeberedskap svekkes

Den største bekymringen de to tidligere Ap-statsrådene og medforfatterne fremmer er svekkelse av akuttberedskapen ved nedleggelse av Ullevål sykehus:

— God akuttmedisin og katastrofeberedskap krever nært samarbeid mellom mange samlokaliserte medisinske fagfelt.

— Gaustad-planen innebærer en oppsplitting av store fagmiljøer. Dette rammer beredskap for omfattende skader ved for eksempel alvorlig skadede, store ulykker, branner, eksplosjoner eller terroranslag, skriver Hernes, Strand og de 11 andre.

Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland og Tove Strand Gerhardsen (Ap) under et folkemøte før EU-avstemningen i 1994.
Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland og Tove Strand Gerhardsen (Ap) under et folkemøte før EU-avstemningen i 1994.

I kronikken påpekes det også at den ekstreme priskningen på varer og tjenester innen bygg- og anlegg trolig vil føre til en kostnadssmell for å bygge nytt sykehus på Gaustad fremfor å beholde Ullevål.

— Svekker pasienttilbudet

Enorme byggekostnader vil kunne ramme det medisinske tilbudet til pasienter også utenfor Oslo, påpekes det i kronikken.

— Utgiftene til bygging på Gaustad er enorme. Investeringsmidler må tas fra sykehusbygging andre steder i regionen. Utgifter til renter og avskrivninger vil belaste driften i flere tiår. Det årlige driftsbudsjettet må kuttes med flere milliarder – med påfølgende svekkelse av pasienttilbudet, skriver kronikkforfatterne.

De 13 medisinske og politiske tungvekterne mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kan trekke i nødbremsen og stanse nedleggelse av Ullevål sykehus.

— Ikke å utrede Ullevål-alternativet er dårlig politisk håndverk som kan vise seg å ha store konsekvenser i form av svære budsjettoverskridelser og svekket helseberedskap, heter det i kronikken.

De som signerer

Følgende personer har signert innlegget:

Arild Egge, nevrokirurg, Rikshospitalet. Øivind Ekeberg, psykiater, professor emeritus, Universitetet i Oslo. Sven Erik Gisvold, anestesilege, St. Olavs hospital, professor emeritus, NTNU. Christian Grimsgaard, ortoped, Rikshospitalet. Eilif Holthe, sivilingeniør. Knut Erik Hovda, intensivlege, Ullevål. Knut Rasmussen, kardiolog, tidligere dekan ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Tromsø, professor emeritus. Oluf Dimitri Røe, onkolog, Sykehuset Levanger, professor, NTNU. Nils Oddvar Skaga, anestesilege, Ullevål. Tove Strand, tidligere sykehusleder og sosialminister. Per Vaglum, psykiater, tidligere dekan ved det medisinske fakultet i Oslo, professor emeritus Universitetet i Oslo. Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, Ullevål. Gudmund Hernes, tidligere helseminister

Powered by Labrador CMS