DEBATT

Tegning fra Mortensrudprosjektet.
Tegning fra Mortensrudprosjektet.

– Hvorfor opptrer kommunen med uryddig informasjon om Mortensrudprosjektet?

Det er uryddig av plan- og bygningsetaten å unnlate å informere om deres eget forslag til nytt sykehjem og nye omsorgsboliger på Mortensrud.

Publisert

Mortensrudprosjektet har som mål å skape bedre levevilkår og et godt oppvekstmiljø. I forbindelse med innspurten på publikumshøringen av Mortensrudprosjektet postet plan- og bygningsetaten en link til informasjon om prosjektet på sin Facebook-side. Jeg mener plan- og bygningsetaten burde orientert publikum på Facebook og på kommunens nettside om deres konklusjon.

Hvis gamle og unge, frivillige organisasjoner og alle som planlegger å skrive et høringsinnspill ikke vet at det fins to alternativer i høringen – hvordan skal de da kunne mene noe om alternativene? Jeg tror ikke det er så mange som studerer et 220 sider langt høringsdokument i detalj.

To ulike planer

Med hensyn til idrettsanlegg og skole er de to alternativene identiske. Men planene for sykehjem og omsorgsboliger, bibliotek, frivillighetssentral og ungdomsklubb er forskjellige.

I alternativ 1 foreslår Oslobygg et åpent torg utenfor sykehjemmet og uten skjermede uteområder for beboerne på sykehjemmet og i omsorgsboligene.

Alternativ, som fremmes av Oslobygg.
Alternativ, som fremmes av Oslobygg.

I alternativ 2 foreslår plan- og bygningsetaten sykehjem og omsorgsboliger med et mer avskjermet uteområde for beboerne i en bakgård.

Alternativ 2, som er plan- og bygningsetaten sitt.
Alternativ 2, som er plan- og bygningsetaten sitt.

Forvirrende informasjon

I informasjonen som plan- og bygningsetaten delte på sin Facebook-side mandag, skrev de dette om alternativ 1: «Vi har også sett på hvordan for eksempel sykehjemmets flotte hage kan gjøre at flere kommer på besøk og at det blir mer liv rundt sykehjemmet».

Men på informasjonsmøtet kommunen avholdt i desember uttalte plan- og bygningsetaten dette om alternativ 1:

  • Byggene for sykehjem og omsorg+ er ikke godt nok løst byplanfaglig og arkitektonisk, med for høye og massive bygg i bybildet.
  • Rommene i sykehjemmet og i omsorgsboligene er for små og har for få fellesareal.
  • Logistikk og kompakte løsninger er prioritert fremfor hjemlighet og sammenheng mellom beboerrom og fellesarealer.
  • Det mangler skjermede utearealer for beboerne. I Oslobyggs alternativ 1 er det planlagt for «et generasjonstun» uten skjermede uteområder. Sansehager på balkonger i sykehjemsbygget er foreslått som skjermede utearealer.

Noe av det samme gjentok plan- og bygningsetaten på et informasjonsmøte den 24. januar.

Hvorfor så uryddige?

Spørsmål til plan- og bygningsetaten: Hvorfor unnlater dere å tydelig informere om hvilke to alternativer som nå er på høring vedrørende sykehjem og omsorgsboliger i «Mortensrudprosjektet»?

Powered by Labrador CMS