DEBATT

For at politiets nærvær skal forebygge kriminalitet, er det essensielt at politiet bygger relasjoner over tid, mener skribentene.
For at politiets nærvær skal forebygge kriminalitet, er det essensielt at politiet bygger relasjoner over tid, mener skribentene.

– Nei takk til en sentralisert politistasjon for hele Oslo øst. Vi trenger lokale politiposter i bydelene

I dag som det ikke lenger finnes en lokal politipost på Holmlia eller Mortensrud, ser vi at politiet kommer med bilene sine. Lokale ungdommer opplever at politiet i liten grad klarer å bygge trygge relasjoner når de kommer og drar på denne måten.

Publisert

Politiet i Oslo har for andre gang konkludert med at de vil ha en sentralisert politistasjon som skal betjene strekket langs E6 fra Stovner i nord til Holmlia i sør. Stasjonen er tenkt plassert i Stovner.

Forslaget om å opprette en stor politistasjon er dessverre i tråd med den generelle utviklingen i politiet de siste årene. På mange måter er det en mini-versjon av den store politireformen, som misvisende har fått navnet “nærpolitireformen”: Færre og større enheter, langt fra publikum i stedet for flere små med nærhet til hele befolkningen.

Mange har allerede evaluert politireformen, og disse er samstemte. Reformen har gitt oss et dårligere politi på nesten alle måter. Hvordan man har tenkt seg en rask utrykning fra Stovner til Skullerud eller Holmlia i rushtrafikken blir det ikke sagt noe om. Derfor er det positivt at politiet i Oslo åpner for politiposter rundt om i de forskjellige bydelene som ikke er så heldige å få en politistasjon.

Skaper ikke mer tillit

Vi i MDG vet at å skape bærekraftige lokalsamfunn avhenger av mange ting. Vi vet også at det er avgjørende med tillit. Utenforskap kan arte seg på mange måter, men felles er det at det er mistillit til og lite samhandling med viktige system, som politi, skole, foreldre og fritidsaktiviteter.

Det bidrar ikke til innenforskap å ikke stole på politi, lærere og andre voksne. Det er ikke inkluderende hvis disse systemene heller ikke kjenner hverandre godt lokalt.

Alt for ofte tenker de ulike systemene klokt, men for smått. Derfor må de være nærmere hverandre og oss. De må samarbeide mer og være bedre koordinert. Slikt får man oversikt av. Hvor politistasjoner og -poster er plassert og hvor mange de er, har absolutt noe å si i den sammenheng.

Kan skape mer kriminalitet

Politiets tilstedeværelse er viktig for å forebygge kriminalitet, men det kan også lage mer kriminalitet, hvis det foregår på feil måte. Det kan for eksempel skje ved at folk feilaktig blir stemplet. Slik oppstår selvoppfyllende profetier. Dette er godt beskrevet i forskningen og bidrar til dårlig samhandling og unødige konflikter.

For at politiets nærvær skal forebygge kriminalitet, er det essensielt at politiet bygger relasjoner over tid. Slik kan de vite hvem det er viktig å stoppe og hvem som ikke skal stoppes. Det er også viktig at man kan få tak i politiet fort hvis noe skulle skje.

Det må derfor være et politi som har god kontakt med ungdom og voksne og oversikt over hva som foregår. De må ha en positiv tilstedeværelse når de kan og være strenge når de må. Den beste og enkleste måten å få til det er å ha lokale politiposter.

Det svekker politiets arbeid

For å illustrere: Den lokale politistasjonen på Holmlia gjorde at unge og voksne kjente de som jobbet der og dette bygget tillit. Det gjorde at de tok kontakt og slo av en prat.

I dag som det ikke lengre finnes en lokal politipost her, har vi hørt og sett at politiet ofte kommer både til Holmlia og Mortensrud i bilene sine. Lokale ungdommer opplever at politiet i liten grad klarer å bygge trygge relasjoner når de kommer og drar på denne måten.

Vi er likevel sikre på at politifolk flest har et ønske om å bygge gode relasjoner, men organiseringen av politiet i dag gjør det vanskelig for dem. Dette svekker politiets arbeid.

Smart med lokalt politi

Når vi skal organisere politiet bør vi tenke så helhetlig som mulig, slik at vi får til trygge, bærekraftige lokalsamfunn.

Vi bør også benytte oss av den best tilgjengelige informasjonen vi har og erkjenne det når vi har tatt feil og når evalueringen viser at nærpolitireformene ikke har lykkes. Et lokalt politi er derfor et smart og nødvendig tiltak.

Lokale politiposter i bydelene

Oslo MDG vedtok på årsmøtet i 2020 at vi vil jobbe for lokale politistasjoner eller -poster. Vi håper alle gode krefter nå vil jobbe for at politiets forslag, om det skulle bli vedtatt, også får følge av midler til lokale politiposter rundt i bydelene.

Vi ønsker oss mange flere desentraliserte politienheter med en konstant og trygg tilstedeværelse på steder som Bogerud, Stovner og Holmlia. Vi tillater oss å foreslå at politiet søker samarbeid med bydeler og kommunen for å få dette til og at man prøver å få poster i hver delbydel.

Vi nevner for eksempel Nye Holmlia senter, lokaler ved utbygging av felt 16 eller 20 på Mortensrud, eventuelt Senter Syd og Tandberg-området i Østensjø som aktuelle steder.

Powered by Labrador CMS