DEBATT

Dette enorme området blir fra i dag et friområde.
Dette enorme området blir fra i dag et friområde.

– Rolling Stones til Grønmo?

Grønmo er fra i dag regulert til et friområde som er nesten 1,5 ganger så stort som Frognerparken.

Publisert

Grønmo er for mange en inngangsport til marka. Grønmo er eid av Oslo kommune og ligger i bydel Søndre Nordstrand.

Sommeren 2019 overtok eiendoms- og byfornyelsesetaten ansvaret for etterdriften av deponiet, som fra 1969 til 2007 var Oslo kommunes hoveddeponi for avfall. Fra 8. mai i år er Grønmo igjen regulert til et friområde som er nesten 1,5 ganger så stort som Frognerparken.

Jord laget av kompost fra Oslos innbyggere dekker nå den tidligere fyllingen med 15-25 meters dybde. Avfallet brytes fortsatt ned under bakken, og fremdeles vil det være restriksjoner på hva vi kan gjøre i det nye friområdet.

Hva skal vi gjøre her?

Ild, telting og byggaktiviteter er ikke mulig, så hva kan vi finne på oppå det grønne jorddekket?

Oslo bystyre har vedtatt en detaljregulering for Grønmo-området. Markaloven krever at planen må stadfestes av Klima- og miljødepartementet. Mens vi venter på at departementet skal stadfeste planen, kan vi leke oss med tanken om hva området kan brukes til. Jeg ønsker en konsert med Rolling Stones, hva ønsker du?

Powered by Labrador CMS