DEBATT

Busser og trikker skal kun kjøre med 50 prosent av passasjerkapasiteten, står det i regjeringens smitteveileder. Bildet er tatt før koronapandemien.
Busser og trikker skal kun kjøre med 50 prosent av passasjerkapasiteten, står det i regjeringens smitteveileder. Bildet er tatt før koronapandemien.

- Det forunderlige var at veldig mange gikk på bussene som allerede hadde alt for mange folk ombord

Etter endt jobb sto jeg på Jernbanetorget fredag og ventet på buss til Sagene. Jeg kunne hverken gå på 34-bussen eller 54-bussen da disse kom. Bussene var for fulle med tanke på retningslinjene for smittevern.

Publisert

Det forunderlige var at veldig mange mennesker gikk på bussene som allerede hadde altfor mange folk ombord fra før.

Jeg valgte å bli stående å se hvordan det var med neste 34- og 54-buss, som kom etter cirka 15 minutter. Det samme skjedde da! Folk stod tett på hverandre. Dette gjentok seg i over en time.

Nå som det er "løsnet" opp på mye her i byen vår, blir det også naturligvis mer ferdsel. Det er ikke alltid man har mulighet til å sykle eller gå lange strekninger. Åpner vi mer opp, må kollektivtrafikken tilpasses dette.

— Kan noen hjelpe sjåførene?

Det bør settes opp flere busser og hyppigere avganger. Folk tar ikke lenger buss og trikk kun når de må. Jeg reagerte også på at sjåførene på bussene ikke sa noe som helst til de som gikk på. Bussene hadde for mange passasjerer og likevel kjørte sjåførene avgårde. Med alle sammen ombord.

Kunne man fått inn noen som kunne hjelpe sjåførene med dette? Noen som kunne stå på knutepunkt og påse at kun et begrenset antall gikk ombord?

— Synd hvis alt brytes ned

Jeg forstår at det kanskje kan være vanskelig å få til, men det vil heller ikke bli nødvendig hvis tilstrekkelig antall busser settes inn.

Jeg ba to av sjåførene rapportere videre til Ruter om situasjonen på 54- og 34-bussene i det bestemte tidsrommet den kvelden. Som jeg sa til den ene av sjåførene jeg snakket med.

— Når hele samfunnet yter en innsats i forhold til korona-situasjonen, er det synd hvis alt dette brytes ned igjen på grunn av overfylte busser.