DEBATT

Ungdommer fra Sagene har tidligere fått sommerjobb i bydelen, blant annet på Nordpolen skole.
Ungdommer fra Sagene har tidligere fått sommerjobb i bydelen, blant annet på Nordpolen skole.

– Rødt Sagene tar ombudsrollen på største alvor

Når foreldre går ut offentlig, med den belastningen det kan være, og er bekymret for en del av ungdommene i bydelen, må vi ta det på største alvor.

Publisert Sist oppdatert

Rødt Sagene har de siste månedene tatt opp barn og unges oppvekstsvilkår i Bydel Sagene og påpekt at dagens praksis er utilstrekkelig.

Nå har vi fått svar fra våre samarbeidspartnere MDG, AP og SV. Rødt Sagene har hele tida ønsket å få debatten om unges oppvekstsvilkår ut i offentligheten og vise at det nytter at barn og foreldre står på. Vi i Rødt Sagene tar vår ombudsrolle på største alvor og vet at politiske forandringer først kommer når folk engasjerer seg.

Bekymringen for Ung Media

Den offentlige diskusjonen startet med Ung Media i Trikkestallen i bydelen. Ung Media er et gratis kulturhus for ungdom mellom 13-20 år hvor man har mulighet til å drive med musikk, foto, film, dans, bildekunst, litteratur og forfatterskap.

Vi fikk flere og flere bekymringsmeldinger fra ungdommene og de ansatte når de plutselig mistet tre ansatte og hørte rykter om flytting og kanskje samlokalisering med en annen ungdomsklubb.

Ungdommene engasjerte seg, og 30 ungdommer møtte opp på møtet i bydelsutvalget. Dette store engasjementet førte til at bydelsutvalget 7. mai besluttet at Ung Media skal ha full drift ut året.

Da må vi politikere ta saken opp igjen i budsjettforhandlingene til høsten for å sikre full drift også neste år.

Ungdomstiltak er prioritert

I debatt-innlegget 15. mai skriver MDG, AP og SV at det er «ingen tvil om at ungdomstiltak er høyt prioritet fra MDG, AP og SV». Da kan vi sikkert også bli enige om tiltak som kan forbedre situasjonen når ungdom og foreldre ber om det.

Vi ser fram til å være med i diskusjoner ut fra administrasjonens anbefalinger for hvordan ungdomstiltakene best kan organiseres og hvordan de skal kunne driftes økonomisk i årene framover.

Vi i Rødt Sagene er helt for å bruke en høyere andel av kommunens midler til Oslos 15 bydeler. I forhandlinger med byrådet har Rødt Oslo fått økt andelen noe. Av de vel 40 millionene ekstra til bydelene for 2020, fikk vi i bydel Sagene vel fire millioner som vi politikere kunne fordele til gode formål.

Ungdomstiltak trengs

I disse koronatider er det særdeles viktig å forsvare både lovpålagte oppgaver og andre viktige satsningsområder, som ungdomstiltak. Når foreldre går ut offentlig, med den belastningen det kan være, og er bekymret for en del av ungdommene i bydelen, må vi ta det på største alvor.

Et av deres viktigste krav er bedre samarbeid mellom bydelsmyndigheter, foreldre, politi og profesjonelle faggrupper.

Vi skal gjøre vårt til for å realisere det MDG, AP og SV skriver: «vi har kjempet sammen før for å opprettholde gode tilbud, og det skal vi fortsette med».